Asi: Tartu Lasteaed Piilupesa projekt "Väike konn"

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0112
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Piilupesa
Vastutav töötaja: Maie Metsnõmm
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaed Piilupesa projekt "Väike konn"
Registreeritud: 17.09.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti käigus osalevad Mina ja keskkonna tegevuste raames Piilupesa lasteaia 6aastased lapsed Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia, Jääaja Keskuse ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse õppeprogrammides.


Eesmärgid


SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu õppeprogrammi raames õpib laps tajuma loodust erinevate meelte abil (kuulmis-, nägemis- ja haistmismeel). Laps suudab leida seoseid aastaaegade vaheldumises.Jõe- ja Järvehuntide akadeemia programmi läbimise tulemusel saab laps teadmisi veekogude olulisusest inimkonna ajaloos ning tutvub viikingite eluga. Jääaja Keskuse Saadjärve Looduskooli programmi käigus tutvuvad lapsed veekogude elustiku, inimtegevuse mõjuga veekogule.


Tegevused


Projekti on kaasatud 3 koolieelikute rühma, kes külastavad Jääaja Keskuse Saadjärve Looduskooli, Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia ja VVV Sihtasutuse õppeprogramme.


Tulemused


Õppeprogrammide läbimisel on lapsed omandanud uusi teadmisi looduskeskkonnast. Õppeprogrammis osalemine aitab kaasa laste keskkonnateadlikkuse kujunemisele. Lapsed omandavad rühmatöö tegemise ning seoste loomise oskusi. Viikingiprogrammi läbimise järel teavad lapsed tuntuimaid kalu ning mõningaid mürgiseid taimi.


Maksumus


714 EUR

Tartu kohustusedToetus


714 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Piilupesa

PartneridJuhtAlgus- ja lõpptähtaeg


01.09.2019 - 07.06.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord