Asi: Tartu Lasteaed Sass lapsed mõistavad inimese mõju veekeskkonnale

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0111
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Sass
Vastutav töötaja: Regina Kullamaa
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaed Sass lapsed mõistavad inimese mõju veekeskkonnale
Registreeritud: 13.09.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Keskkonnateadlikkuse projekt lastele


Eesmärgid


Lapsed: 1. õpivad mõistma muutusi looduses ja inimese mõju loodusele. 2. Osalejad saavad teadmisi järvest ja järveelustikust (taimed, kalad, linnud, putukad, ämblikulaadsed, vähilaadsed). 3. Lapsed harjutavad iseseisvat tegutsemist (järve sügavuse, vee temperatuuri ja vee läbipaistvuse mõõtmine). 4. Lapsed saavad teadmisi toitumisahelast ning õpivad märkama ja aru saama seoseid looduses.


Tegevused


Jääaja keskuse õppeprogramm "Järv elukeskkonnana"


Tulemused


Laps õpivad mõistma muutusi looduses ja inimese mõju loodusele.


Maksumus


765 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


765 EUR

Kellele taotlus esitatakse


KIK

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Sass

PartneridJuht


Marilin Lindmäe

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2019 - 30.01.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord