Asi: Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodussuuna välipraktikumid 2020

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0107
Menetlev üksus: Hugo Treffneri Gümnaasium
Vastutav töötaja: Ketlin Taidre
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodussuuna välipraktikumid 2020
Registreeritud: 11.09.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodussuuna 10. ja 11. klassi bioloogia välipraktikumide läbiviimine, kus toimub eelnevalt teoreetilistes kursustes õpitu reaalne uurimine looduskeskkonnas (erinevad organismirühmad erinevates ökosüsteemides, nendevahelised seosed jne), välibioloogias levinud meetodite tundmaõppimine ja nende praktiline kasutamine; praktiliste tööde käigus kogutud materjali süstematiseerimine, tundmaõppimine ja õppematerjalide koostamine; bioloogi elukutsega seotud välitegevuste tutvustamine ning kõige selle käigus loodust ja elukeskkonda austava ning hoidva
käitumise kujundamine õpilastes


Eesmärgid


1. Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on Eesti elanike väärtushinnangute ja käitumisharjumuste kujundamine keskkonnasäästlikuks, rakendades selleks teavitustööd ja edendades riiklikku õppekavasid toetavat keskkonnaharidust.
2. Teoreetilistes kursustes õpitu reaalne uurimine looduslikus elukeskkonnas, välibioloogias levinud meetodite tundmaõppimine ja nende praktiline kasutamine.
3. Praktiliste tööde käigus kogutud materjali süstematiseerimine, tundmaõppimine ja õppematerjalide koostamine.
4. Kõige eelneva käigus loodust ja elukeskkonda austava ning hoidva käitumise kujundamine õpilastes.


Tegevused


Viia läbi 10. ja 11. klasside loodussuuna õpilastele juunikuus 2020 bioloogia välipraktikumid Alam-Pedja looduskaitsealal. Välipraktikumides toimub teoreetiliste teadmiste kinnistamine looduses ja õppematerjalide valmistamine.


Tulemused


1. Koostatakse kõikide klasside õppetöös (peamiselt ökoloogia kursusel) kasutatavad erinevate ökosüsteemide herbaariumid ning putukakogu (erinevatel aastatel erinevad, mistõttu on kergem ökoloogias õpetada selgrootute osa looduses, toiduvõrgustikes).
2. Praktikal osalevad õpilased omandavad oskused loodust vaadelda ja uurida, jälgida muutusi selles, samas avastada looduse mitmekesisust ning tunnetavad selle olulisust.
3. Oskavad näha inimmõju erinevaid aspekte loodusele.


Maksumus


8 121 EUR

Tartu kohustused


2 033 EUR

Toetus


6 088 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse programm

Juhtpartner


Hugo Treffneri Gümnaasium

PartneridJuht


Saima Kaarna

Algus- ja lõpptähtaeg


01.03.2020 - 31.10.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord