Asi: Tartu tänavavalgustuse rekonstrueerimine II

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0106
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakond
Vastutav töötaja: Jaanus Tamm
Teised töötajad: Andrus Reinmann; Priit Pruus; Rein Haak; Riina Lill
Tähtaeg: 31.10.2023
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu tänavavalgustuse rekonstrueerimine II
Registreeritud: 11.09.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Mitmetes Tartu linnaosades (Annelinn, Ränilinn, Ülejõe, Jaamamõisa, Veeriku, Ropka , Karlova) on tänavavalgustuse taristu amortiseerunud ebaefektiivne ja avariiohtlik. Üha sagenevad remonttööd taristu juures viitavad selgelt sellele , et taristu on oma aja ära elanud ja vajab rekonstrueerimist. 2021 aastal alustatakse SA KIK toetusel ulatuslikku tänavavalgustuse taristu renoveerimist Annelinnas Sõpruse puiestee ja Mõisavahe tänava vahelisel alal. Renoveerimistööde tulemusena tõuseb oluliselt ka taristu energiaefektiivsus, kui võetakse kasutusele LED tehnoloogia. Oodatav energiasääst on kuni 70%.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on tõsta Tartu tänavavalgustuse energiaefektiivsust , vähendada tänavavalgustuses tarbitava elektrienergia tootmisest tulenevat negatiivset keskkonnamõju ja parandada Tartu tänavavalgustuse töökindlust.


Tegevused


Renoveeritakse amortiseerunud tänavavalgustuse taristu (kaablid, mastid, valgustid) Jaamamõisa, Annelinna, Veeriku ja Ränilinna linnaosades. Kokku renoveeritakse 532 valguspunkti.


Tulemused


Projekti tulemusena saab tänavavalgustuse taristu olulises osas terviklikult rekonstrueeritud Annelinna, Ränilinna, Veeriku ja Jaamamõisa linnaosades. Paraneb märkimisväärselt tänavavalgustuse töökindlus ning säästetakse elektrienergiat. Projekti tulemusena väheneb tänavavalgustuses kasutatava elektrienergia tootmisest tulenev negatiivne keskkonnamõju. Kvaliteetne välisvalgustus tõstab linnaosade elukeskkonna kvaliteeti ja mõjub positiivselt selasete elanike vaimsele- ja füüsilisele tervisele.


Maksumus


1 010 700 EUR

Tartu kohustused


333 531 EUR

Toetus


677 169 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Euroopa Ühtekuuluvusfond -Tänavavalgustuse taristu renoveerimine

Juhtpartner


LMO

PartneridJuht


Jaanus Tamm

Algus- ja lõpptähtaeg


01.06.2020 - 31.10.2023

Osakond


LMO

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord