Asi: Erasmus+ kontaktseminaril Project Incubator – The Future of VET osalemine

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0104
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Helina Laine
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Erasmus+ kontaktseminaril Project Incubator – The Future of VET osalemine
Registreeritud: 06.09.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Kutsehariduskeskus on oma arengukavas 2019-2023 seadnud eesmärgiks Õppija individuaalsust, huvisid, vajadusi ja võimalusi arvestava paindliku kutseõppe.
Eesmärgi saavutamiseks on vaja kaasajastada kooli IT õppeinfosüsteemi, täpsemalt õpitee-moodulit on vaja arendada grupipõhisest käsitlusest õppijakeskseks, integreerida on vaja õpianalüütika (oleme astunud esimesi samme koostöös HITSA-ga Iirimaalt ORLA projektist teadmuse ülekandmiseks) ning CRM.
Seminaril osalemise eesmärk on leida uusi partnereid, kellega koos uut projekti kirjutada.


Eesmärgid


Kontaktseminaril osalemise eesmärgiks on leida partnerid, kellega koos kirjutada projekt, mille käigus kaasajastakse kooli IT õppeinfosüsteemi.
Seminaril osaleb üle 70 erinevate Euroopa riikide kutsehariduse spetsialisti.
Eesmärk 1: Leida partnerid ning kirjutada nendega koos projekt, millega rahastada õpitee-mooduli õpilasepõhise arenduse lähteülesande kirjeldamine
Eesmärk 2: Leida partnerid ning kirjutada nendega koos projekt, millega rahastada õpianalüütika-mooduli arenduse lähteülesande kirjeldamine
Eesmärk 3: Leida partnerid ning kirjutada nendega koos projekt, millega rahastada CRM-mooduli arenduse lähteülesande kirjeldamine


Tegevused


 Seminaril pööratakse tähelepanu ennekõike uue koostööprojekti sisu ja formaadi väljatöötamisele koostöös, eksperimenteerides ning ideid tagasisidestades.Teemadeks personaliseerimine, õpikeskkonnad, õpetajate uus roll ning digitaliseerumine.

11.-13.novembril Soomes, Helsingis toimuval Erasmus+ kontaktseminaril osaleb Tartu Kutsehariduskeskuse IT juht Silver Püvi. Seminaril luuakse uusi partnerlussuhted ja projektiideid. Aruandluse esitamine Sihtasutusele Archimedes.


Tulemused


Silver Püvi on seminaril osalenud ning leidnud partnerid, kellega algatada uut projekti, kaasajastamaks kooli IT õppeinfosüsteemi.


Maksumus


725 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


725 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ agentuuride korraldatud seminaril osalemine

Juhtpartner


Tartu KHK

PartneridJuht


Tartu KHK IT juht Silver Püvi

Algus- ja lõpptähtaeg


11.11.2019 - 13.11.2019

Osakond


KHK

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord