Asi: Digital solutions for trainers and educators (DIGISOL)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0103
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Helina Laine
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Digital solutions for trainers and educators (DIGISOL)
Registreeritud: 30.08.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Digitaalsete lahenduste pakkumine õpetajatele ehk DIGISOL projekt on mõeldud kutseõppe ja täiskasvanudkoolituse sektorile või nendele koolitajatele, kes töötavad täiskasvanud õppijatega.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on tõsta täiskasvanute koolitajate digipädevusi ja oskust kasutada õppetöös digilahendusi.


Tegevused


Projekt kestab kaks aastat. Projekti juhib Valsts administrācijas skola. Projekti käigus osaletakse kõikidel projektipartnerite korraldatud seminaridel ning korraldatakse üks rahvusvaheline seminar ning töötajate/koolitajate koolitusseminar. Arendatakse õppekava ning luuakse selle baasil Moodle keskkonnas kõigile täiskasvanute koolitajatele/ kutseõppe õpetajatele vaba ligipääsuga DIGISOL e-kursus.


Tulemused


Projekti tulemusel on loodud  DIGISOL e-kursus täiskasvanud koolitajatele ning kutseõppe õpetajatele, mida koolitajad ja õpetajad oskavad kasutada. On loodud online testimise ja tunnistuste väljastamise võimalus, mis tõendab digikompetentside ja oskuste omandamist testi läbimisel.


Maksumus


25 179 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


25 179 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Erasmus+ Läti rahvusvaheline agentuur (Valsts izglītības attīstības aģentūra (State
Education Development Agency)

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA2 koostööprojekt

Juhtpartner


VALSTS ADMINISTRACIJAS SKOLA (Läti)

Partnerid


Datorzinibu centrs (Läti)
Institut für technologieorientierte Frauenbildung e.V. (Saksamaa)
Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)

Juht


Tartu KHK koolitus- ja nõustamiskeskuse juht Katrin Hummal

Algus- ja lõpptähtaeg


01.11.2019 - 31.10.2021

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord