Asi: Erasmus+agentuuride korraldatud seminaril osalemine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0097
Menetlev üksus: Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Vastutav töötaja: Heili Visnapuu
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Erasmus+agentuuride korraldatud seminaril osalemine
Registreeritud: 22.08.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


04.09.2019 - 07.09.2019 Tallinnas SA Archimedese poolt korraldatud seminari "Enhancing Digital Competences in Education and Training" osavõtu finantseerimine


Eesmärgid


KJPG on üks väheseid Certilingua koole Eestis, siis vajavad meie õpilased selle sertifikaadi saamiseks rahvusvaheliste projektide kogemust. Rahvusvahelise projekti kogemus on hea võimalu praktiseerida võõrkeeli nii kirjalikult kui ka suuliselt ning lisaks annab kultuurilise mõõtme. Seminaril osalemine annab võimaluse leida meie koolile partnereid erinevatest riikidest, et koostöös luua põnevaid ja harivaid projekte igapäevase õppetöö rikastamiseks.


Tegevused


Leida partnerid, kellega koostöös suurendada õpetajate ja õpilaste teadlikkust digivahendite kasutamise võimalustest.

Luua uusi ja huvitavaid õppematerjale koostöös partneritega sealhulgas kaasates õpilasi.


Tulemused


Suuremad ja põhjalikumad teadmised digivahendite kasutamise kohta õpilastel kui ka õpetajatel.

Suuremad koostöövõimalused teiste riikidega antud teemal.


Maksumus


780 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


780 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes

Millise programmi / meetme raames


Erasmus +

Juhtpartner


SA Archimedes

PartneridJuht


Merike Kaste

Algus- ja lõpptähtaeg


22.08.2019 - 22.09.2019

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord