Asi: Tartu Lasteaed Hellik õppeprogrammid 2019-2020 õppeaastal

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0096
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Hellik
Vastutav töötaja: Signe Saluäär
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaed Hellik õppeprogrammid 2019-2020 õppeaastal
Registreeritud: 09.08.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


KIK-i kaudu taotletavad õppeprogrammid vanematele rühmadele laiendavad laste teadmisi ja toetavad igapäevast õppetegevust. Praktiline kokkupuude loodusega kinnistab lasteaias õpitut. Lastel kujuneb positiivne suhtumine loodusesse ainult läbi otsese kokkupuute loodusega.


Eesmärgid


Tartu Lasteaed Hellik vanemate rühmade (koolieelikud) lapsed on osalenud erinevate loodushariduskeskuste õppeprogammides ja saanud praktilise tegevuse käigus uusi teadmisi looduskoosluste (järv, jõgi, mets jms) kohta. Lapsed on õppinud tundma Eesti elurikkust ning neile on räägitud keskkonnahoidlikust eluviisist.Tegevused


Lapsed osalevad Järvemuuseumi (EMÜ Võrtsjärve Õppekeskus) programmis Kalad, Jääaja Keskuse programmis "Retk lemming Lempsiga" ja Keskkonnaameti sügisprogrammis Kirna õppekeskuses Alam-Pedja LKA-l.


Tulemused


Lapsed on tutvunud Eesti eluslooduse ja erinevate kooslustega ehedas looduskeskkonnas. Lisaks on lapsed saanud teadmisi ilmastikust ja aastaaegadest, taime- ja loomariigist, keskkonnahoiust ja käitumisest looduses.


Maksumus


760 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


760 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Hellik

PartneridJuht


Karita Rokka

Algus- ja lõpptähtaeg


02.09.2019 - 31.12.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord