Asi: Anne Noortekeskuse noorte aktiivi loomine

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0095
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Kaide-Liis Suurväli
Teised töötajad: Grete Sarap; Mariliis Maremäe
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Anne Noortekeskuse noorte aktiivi loomine
Registreeritud: 03.08.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Soovime luua Tartu Anne Noortekeskuse juurde noorte aktiivi, kes osaleks otsustus protsessides. Räägiks kaasa Anne Noortekeskuse tegevus ja arengukava loomisel, esindaks noorte häält. .


Eesmärgid


Aktiiv koondaks endas 5-7 noort, kes kirjutaksid omaalgatus projekte, viiksid läbi erinevaid üritusi ja aitaksid noorsootöötajatel mõista, millised on tänapäeva noorte tõelised vajadused ja soovid. Aitaksid kirjutada rahvusvahelisi noortevahetuse projekte. Kuna Anne Noortekeskuse suund on tööhõive suund, siis aitaksid noored selle suuna arengule kaasa. Soovime alustada meeskonnakoolitusest, samuti läbida projekti kirjutamise ning läbi viimise koolituse. Soovime, et noortekeskuses kasvaks iga aasta peale uued noored, kes soovivad panustada noorte arengusse ja noorsootöösse


Tegevused1) Uute liikmete leidmine - Uute liikmetele leidmisele suunatud tegevused ja noorte aktiivi loomine – teavitustegevus meedias (Facebook, flaierid)
2) Noorte aktiivi loomise seminar - Õpime läbi seminari, kuidas teha meeskonnatööd ja luua üks noorte aktiiv. Kaasame sinna koolitusele juurde ka juhtimise praktika ja mõtete genereerimise töötoa.
3) Koostöökohtumised - Koostöökohtumised teiste noortekeskuste noorte aktiividega (osaluskogudega). Heade praktikate ja kogemuste jagamine.
4) Projektikirjutamise koolitus - Koolitus, kus õpime erinevaid projekte kirjutama. Enda ideid sõnastama, üritusi ellu viima.
5) Noortepäev - Noortepäeva raames viime ellu teavitustegevuse noorte aktiivi näitel. Tutvustame vähem aktiivsetele noortele erinevaid võimalusi, kuidas kaasa luua näiteks vabatahtlikuna, erinevates noorte aktiivides või erinevate noorteorganisatsioonidesTulemused


Loodame, et projeki lõppedes on loodud noorte aktiiv, kes kohtub põhjalikumalt vähemalt 2 korda kuus. Noorte aktiiv annab sisendi Anne Noortekeskuse tegevustesse ning aitab kaasa
noorte aktiivsusele ja ettevõtlikusele. Soovime, et noored avastaksid endas kire, et nemad suudavad muuta ja palju. Kogukonnale tekiks juurde noorte aktiiv, kes aitavad näiteks iga sügisel korraldada Annelinna Seltsiga koostöös Annelinna päevasid (festivali). Annelinna Selts ootab, et läbi noorte aktiivi jõuaks ka noorte hääl nendeni, ning noored räägiksid kaasa, millist elukeskkonda nad soovivad Annelinna luua. Noored on omandanud ettevõtlikuse ja motiveerivama eluhoiaku. Nad julgevad enda ideid avaldada ja erinevaid projekte kirjutada. Soovime kaasata noori nii 12 eluaastast alates kui ka vanemaid. Noored oskavad projekti kirjutada, seda ellu viia. Samuti eelarvet koostada, üritusi ja sündmusi planeerida. Iga ürituse kohta viia läbi tagasiside ringi. Ise noortele enda noorte aktiivi algatust tutvustada jne. Need
tegevused omandadakse läbi meeskonnakoolituse, ajaplaneerimise koolitusi ning projektikirjutamise koolituste. Samuti hakkavad noored ise läbi viia koosolekuid ja tegema teavitustegevusi. Samuti soovime, et noorte aktiiv kirjutaks ja looks küsimustiku, kus hindame noorsootöö kvaliteeti aastalt aastasse. Soovime luua andmebaasi, mille alusel saame teadvustada kui tõhus on noortele suunatud noorsootöö.


Maksumus


800 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


800 EUR

Kellele taotlus esitatakse


MTÜ Eesti Noorteühenduste Liit

Millise programmi / meetme raames


Noorte osaluse fond

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

PartneridJuht


Kaide-Liis Suurväli

Algus- ja lõpptähtaeg


29.07.2019 - 19.12.2019

Osakond


KO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord