Asi: Digikunst

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0093
Menetlev üksus: Tartu Lastekunstikool
Vastutav töötaja: Piret Viirpalu
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Digikunst
Registreeritud: 29.07.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Lastekunstikoolis toimuva kunstiõppe raames muutub nutiseade, mida noored aktiivselt kasutavad, loomevahendiks - selle kaamera ja lisatarvikute abil avastatakse oma lähimat ümbrust, selle mustreid, faktuure ja struktuure. Ojektiivid, mis võimaldavad kuni 12x suurendust, annavad võimaluse vaadata tavapäraste esemete "sisse", avastada faktuure, universaalseid kompositsioonireegleid; kujundusprogrammid võimaldavad leitud
kujutistega edasi töötada, neist kunstiteos luua. Valminud töid eksponeeritakse kõigis koolides toimuvatel näitustel, mille kujundamise, ülespaneku ja avamisega tegelevad noored ise.


Eesmärgid


Noortele oma loome- ja arengupotentsiaali avastamiseks täiendavate
valikute pakkumine nutiseadmete, nende objektiivide ning seeläbi
loodud kujutiste edasitöötlemisel professionaalsete
kujundusprogrammidega formaalse ja mitteformaalse hariduse
koostööprojekti raames Tartu Lastekunstikoolis


TegevusedObjektiivide ja kujundusprogrammide litsentside hankimine
õpilasgruppide komplekteerimine
kunstikursuste toimumine 
kursuste käigus valminud tööde eksponeerimineTulemused


Nutiseadmed kui noorte jaoks peamiselt
meelelahutuseks ja suhtlemiseks kasutatavad seadmed muutuvad
selle projekti käigus vahenditeks, mille abil kunsti luua, ümbrisevat ja
ennast avastada. Kõige selle kaudu saavad noored loomekogemuse,
mis aitab kaasa positiivse minapildi kujunemisele, pilgu avardumisele,
karjäärivalikute laienemisele


Maksumus


2 040 EUR

Tartu kohustused


740 EUR

Toetus


1 300 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Noorsootöö Keskus

Millise programmi / meetme raames


Varaait Vol15

Juhtpartner


Tartu Lastekunstikool

Partnerid


Miina Härma Gümnaasium
Tartu Mart Reiniku Kool

Juht


Piret Viirpalu

Algus- ja lõpptähtaeg


26.06.2019 - 31.12.2019

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord