Asi: Projekt " Ristikheina lapsed avastavad ja mõtestavad elu looduses."

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0091
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Ristikhein
Vastutav töötaja: Margot Fjuk
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Projekt " Ristikheina lapsed avastavad ja mõtestavad elu looduses."
Registreeritud: 11.07.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


KIK-i kaudu taotletavad õppeprogrammid vanematele rühmadele laiendavad laste teadmisi ja toetavad igapäevast õppetegevust. Praktiline kokkupuude loodusega kinnistab lasteaias õpitut. Lastel kujuneb positiivne suhtumine loodusesse ainult läbi otsese kokkupuute loodusega.


Eesmärgid


Lapsed tutvuvad loomade eluga ja töökorraldusega talus, saavad teada kuidas elab/toimetab mutt looduses ja missugused pinnaseliigid rikastavad Eestimaa loodust (sood, rabad, sealne taime- ja elukeskkkond).


Tegevused


1. Õppeprogramm "Elas metsas mutionu"- Kiidjärve külastuskeskuses, õppeprogramm "Koduloomad talus"- Metsa talu Haava külas Tartumaal, õppeprogramm "Rabast põlismetsa" - soode ja rabade erilisus ja erinevus.


Tulemused


Praktilised tegevused annavad uusi teamisi, oskusi ja kujundavad postiivse/teadliku suhtumise
ümbritsevasse keskkonda.


Maksumus


648 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


648 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Ristikhein

PartneridJuht


Margot Fjuk

Algus- ja lõpptähtaeg


11.07.2019 - 30.06.2020

Osakond


HO allasutus

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord