Asi: Tartu lasteaed Triinu ja Taavi keskkonnaalase õppeprogrammi "Päikesejänkud, Krõllid ja elurikkus 2019/2020" läbiviimine

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0090
Menetlev üksus: Tartu Linnavalitsus
Vastutav töötaja: Marika Hint
Teised töötajad: Helje Jõgi; Eve Sats
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu lasteaed Triinu ja Taavi keskkonnaalase õppeprogrammi "Päikesejänkud, Krõllid ja elurikkus 2019/2020" läbiviimine
Registreeritud: 04.07.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Päikesejänku ja Krõlli rühma lapsed osalevad VVVS korraldatud õppeprogrammis "Lumejänese rada"


Eesmärgid


Lapsed väärtustavad metsa kooslust, elurikkust ja keskkonnahoidvat mõtteviisi.


Tegevused


osalemine õppeprogrammis


Tulemused


Eesmärgi saavutamine: Lapsed väärtustavad metsa kooslust, elurikkust ja keskkonnahoidvat mõtteviisi.


Maksumus


588 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


588 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmi projekti nr 16115

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Triinu ja Taavi

PartneridJuht


Eve Sats

Algus- ja lõpptähtaeg


02.01.2020 - 20.03.2020

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord