Asi: Tartu Kivilinna Kooli 2019-2020. õa loodus- ja keskkonnaalased õppeprogrammid

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0088
Menetlev üksus: Tartu Kivilinna Kool
Vastutav töötaja: Aili Mölder
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Kivilinna Kooli 2019-2020. õa loodus- ja keskkonnaalased õppeprogrammid
Registreeritud: 03.07.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Kivilinna Kooli (TKiK) õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele. Projektis osalevad kõik TKiK klassid (kokku 37 klassikomplekti), kes läbivad õa jooksul erinevad õppeprogrammid või õppekäigud loodus- või keskkonnahariduskeskustes.Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on Tartu Kivilinna Kooli (TKiK) õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele. Projekti tulemuseks on ümbritsevat märkava ja tundva noore inimese kujunemine, kellel on keskkonnateadlikud väärtushinnangud ning keskkonnasõbralikud käitumis- ning tarbimisharjumused. Projektis osalevad kõik TKiK klassid (kokku 38 klassikomplekti), kes läbivad õa jooksul erinevad õppeprogrammid või õppekäigud loodus- või keskkonnahariduskeskustes. Õppeprogrammid on valitud õpetajate poolt nii, et need toetaksid riiklikku ja kooli õppekava. Kokku saab õppeprogrammidest osa ligi 900 õpilast.


Tegevused


TKiK klassid (kokku 37 klassikomplekti) läbivad õa jooksul erinevad õppeprogrammid või õppekäigud loodus- või keskkonnahariduskeskustes.

Läbitavad programmid klasside kaupa.

Luke mõis SA - Luke mõis 8
EMÜ Võrtsjärve õppekeskus 8
Jääaja Keskus 4
Keskkonnaamet – Meenikunno raba
Vapramäe- Vellavere- Vitipalu SA - Vapramäe matkadar
RMK - Kiidjärve külastuskeskus 4
Eesti Kaevandusmuuseum - Kohtla-Nõmme 5

1. klassid: Luke mõis „Kevad mõisapargis“
2. klassid: Luke mõis „Sügis mõisapargis“
3. klassid: Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus
- Kalad ja veetaimed 1. Kooliaste
4. klassid: Jääaja Keskuse õppeprogrammid
5. klassid: Keskkonnaamet „Uurime raba“
6. klassid: Vapramäe- Vellavere-Vitipalu õppeprogramm "Ilmaprogramm"
7. klassid: Alutaguse matkaklubi „Põhja-Eesti klint“
8. klassid: Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus
- Kalad 3. kooliaste.
9. klassid: Eesti Kaevandusmuuseum „MOODUL 1: Ekskursioon allmaakaevandusse (kestvus 1,5h)“Tulemused


Projekti jooksul omandatud teadmiste ja oskuste edasiandmine eakaaslastele erinevate meetodite kaudu ning teadmiste ja oskuste kasutamine igapäevaelus.
Projekti tulemuseks on ümbritsevat märkava ja tundva noore inimese kujunemine, kellel on keskkonnateadlikud väärtushinnangud ning keskkonnasõbralikud käitumis- ning tarbimisharjumused.
Projekti mõju keskkonnaseisundile on keskkonnasõbralik. Projekti rakendumisel suureneb õpilaste huvi keskkonnateadlikkuse vastu ja kaasneb õpilaste positiivne suhtumine loodusesse ja selle hoidmise/kaitsmise vajalikkusesse ning säästva eluviisi omaksvõtmine.


Maksumus


13 546 EUR

Tartu kohustused


2 446 EUR

Toetus


11 100 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnaprogramm - Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Tartu Kivilinna Kool

PartneridJuht


Riho Rosin - haridustehnoloog

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2019 - 30.07.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord