Asi: Tartu Aleksander Puškini Kooli õppeprogrammid 2019/2020

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0087
Menetlev üksus: Tartu Aleksander Puškini Kool
Vastutav töötaja: Svetlana Dolgorukova
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Aleksander Puškini Kooli õppeprogrammid 2019/2020
Registreeritud: 02.07.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Aleksander Puškini Kooli 1.-9. klasside Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA õppeprogrammides osalemine 2019/2020. õppeaastal


Eesmärgid


Suurendada õpilaste loodusteadlikkust, aidata neil mõista keskkonnasõbraliku käitumise vajalikkust, toetada nende riigikeele omandamist, õppida liikudes


Tegevused


1.-9. klasside õppeprogrammides osalemine 


Tulemused


Õppeprogrammid on suurendanud õpilaste loodusteadlikkust, keskkonnasõbralikkust, rikastanud sõnavara, tõstnud liikumisaktiivsust koolipäeva jooksul, pakkunud õpilastele avastamis- ja õppimisrõõmu


Maksumus


6 900 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


6 900 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Tartu Aleksander Puškini Kool

PartneridJuht


Tatjana Waldek, Tartu Aleksander Puškini projektijuht

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2019 - 31.05.2020

Osakond


HO allasutus

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord