Asi: Tartu Lasteaed Pääsupesa õppeprogrammide läbiviimine koolieelikutele 2019/2020. õppeaastal

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0085
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Pääsupesa
Vastutav töötaja: Alge Ahuna
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaed Pääsupesa õppeprogrammide läbiviimine koolieelikutele 2019/2020. õppeaastal
Registreeritud: 27.06.2019
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 17 - Ärisaladus
27.06.2019 kuni 26.06.2024
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Lasteaed Pääsupesa 6-7 aastaste lastele aastaaegade ja ilmastikunähtuste õppeprogrammi läbiviimine.


Eesmärgid


Planeeritavad õppekäigud toetavad riikliku õppekava täitmist praktiliste kogemuste ja näidete kaudu ning õpitulemuste saavutamist.


Tegevused


Õppeprogrammi korraldamine keskkonnaharidusega seotud asutuses. Lapsed saavad võimaluse osaleda õppeprogrammil Hullu Teadlase koolitund: Maa. Tutvuda, milliseid muutusi toob endaga kaasa aastaaegade vaheldumine looduses ja maakera erinevates piirkondades, muuhulgas erinevate aastaaegadega kaasnevaid ilmastikunähtusi kirjeldama ja mõõtma.


Tulemused


Planeeritavad õppekäigud toetavad riikliku õppekava täitmist praktiliste kogemuste ja näidete kaudu. Saadud teadmisi on võimalik kinnistada igapäevases õppetöös.


MaksumusTartu kohustusedToetus


90 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Nimi: Tartu Lasteaed Pääsupesa
Aadress: Sõpruse pst 12, 50703 Tartu
Ärireg kood: 75007273
tel:, 746 1088
e-post: Jana.Pillmann@raad.tartu.ee

PartneridJuht


Tiina Saarmas

Algus- ja lõpptähtaeg


27.06.2019 - 28.02.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord