Asi: Keskkonnaprogrammid Tartu Veeriku Kooli õpilastele 2019/2020

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0082
Menetlev üksus: Tartu Veeriku Kool
Vastutav töötaja: Margareta Samm
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Keskkonnaprogrammid Tartu Veeriku Kooli õpilastele 2019/2020
Registreeritud: 26.06.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Toetada õpilaste keskkonnateadlikkuse arengut läbi õppeprogrammides osalemise


Eesmärgid


Kujundada sisemiselt motiveeritud ja loodusvaldkonnas huvitav õpilane, kes märkab ja teadustab keskkonnaprobleeme


Tegevused


Iga klass osaleb ühel õppeprogrammil (kokku 34 õppeprogrammi)


Tulemused


Keskkonnast hooliv õpilane


Maksumus


10 200 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


10 200 EUR

Kellele taotlus esitatakse


KIK

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Tartu Veeriku Kool
Tartu 50407 Veeriku 41
tel. 746 1752

PartneridJuht


Ana Valdmann

Algus- ja lõpptähtaeg


10.09.2019 - 20.06.2020

Osakond


HO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord