Asi: Programm noortekohtumised

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0078
Menetlev üksus: Tartu Aleksander Puškini Kool
Vastutav töötaja: Svetlana Dolgorukova
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Programm noortekohtumised
Registreeritud: 10.06.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Aleksander Puškini Kooli ja Luunja Keskkooli noortegruppide koostööprojekt, mille töötavad välja ja viivad ellu noored ise ning mille põhitegevus on noorte omavaheline kohtumine (3 päeva) ja noorte poolt valitud teemaprogrammi elluviimine


Eesmärgid


Soodustada erineva emakeelega noorte omavahelist suhtlemist, teineteisemõistmist ja arengut


Tegevused


Loovtegevused ja meskonnamängud looduses, Sibulatee piirkonna kultuuri ja elulaadiga tutvumine


Tulemused


Valmistatud koostöös loovtööd (projekti toodang), keelebarjääri ületamine, projekti kavandamise ja juhtimise kogemus


Maksumus


1 518 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 518 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Sihtasutus Archimedes – Noorteagentuur

Millise programmi / meetme raames


Noortekohtumised

Juhtpartner


Tartu Aleksander Puškini Kool

PartneridJuht


Tatjana Waldek

Algus- ja lõpptähtaeg


01.06.2019 - 10.09.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti kodulehekülgProjekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord