Asi: ProgeTiigri seadmete soetamine

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0076
Menetlev üksus: Tartu Karlova Kool
Vastutav töötaja: Epp Pärn
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: ProgeTiigri seadmete soetamine
Registreeritud: 05.06.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Soov arendada õpilaste programmeerimise alaseid oskusi.


Eesmärgid


Õpilaste programmeerimisoskute arendamine


Tegevused


I kooliastmes ning 4. klassides ainetunnis "Oskusõpe", mis sisaldab kolme osaoskust, millest üks on digipädevuste õpetamine ning programeerimise algtõed. II kooliastmes on õpilastel õppekavas robootika ning III kooliastmes digitaalne ja suuline väljendusoskus ning meediaõpetus.


Tulemused


Õpilased on omandanud esmased programmeerimisoskused


Maksumus


3 549 EUR

Tartu kohustused


1 065 EUR

Toetus


2 484 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Millise programmi / meetme raames


ProgeTiigri seadmete soetamine

Juhtpartner


Tartu Karlova Kool

PartneridJuht


Annika Põlgast

Algus- ja lõpptähtaeg


05.06.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord