Asi: ProgeTiiger programm

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0075
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Pääsupesa
Vastutav töötaja: Alge Ahuna
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: ProgeTiiger programm
Registreeritud: 03.06.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


ProgeTiigri seadmetete soetamine ja sihtotstarbeline kasutamine vastavalt esitatud taotlusele, HITSA hindamiskomisjoni otsusele ja taotlusvooru tingimustele.


Eesmärgid


ProgeTiigri seadmetete sihtotstarbeline kasutamine laste arendamiseks ja neile suunatud tegevuste läbiviimiseks. Soovime lastega tegevusi lõimida järgnevates valdkondades:mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst. Kindlasti soovime lõimida mõningates tegevustes ka muusika ja liikumise valdkonda, sellest lähtuvalt oleme valinud mõne kuu fookuseks muusika ja liikumise temaatika.


Tegevused


1.) Õppeaasta vältel seadmete rakendamine õppetöös.
2.) Osalemine ProgeTiigri seadmete rakendamist toetaval veebikursusel.
3.) Aruande esitamine.
4.) Kokkuvõtte esitamine läbiviidud õppetööst.


Tulemused


1.) Laps tunneb rõõmu innovaatilisest õppimisest.
2.) Laps oskab teha koostööd eakaaslastega.
3.) Laps kasutab loogilist ja loovat mõtlemist probleem­situatsioonide lahendamist.
4.) Laps oskab algtasemel programmeerida.
5.) Laps oskab etteantud vahendite abil rääkida erinevaid lugusid, jagab oma kogemusi teistega.
6.) Laps teab roboti funktsioone (liikumine mootorite ja nägemine andurite abil; juhitav programmiga).


Maksumus


1 741 EUR

Tartu kohustused


261 EUR

Toetus


1 480 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Millise programmi / meetme raames


ProgeTiigri seadmete taotlusvoor haridusasutustele 2019

Juhtpartner


Nimi: Tartu Lasteaed Pääsupesa
Aadress: Sõpruse pst 12, 50703 Tartu
Ärireg kood: 75007273
tel:, 746 1088
e-post: Jana.Pillmann@raad.tartu.ee

PartneridJuht


Birgit Pung,Tartu Lasteaed Pääsupesa õppealajuhataja

Algus- ja lõpptähtaeg


30.05.2019 - 31.08.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord