Asi: ANK projekt "Tööhõiveteemaline koolitustesari Innustus"

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0074
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Kaide-Liis Suurväli
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: ANK projekt "Tööhõiveteemaline koolitustesari Innustus"
Registreeritud: 31.05.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Korraldame Anne Noortekeskuses neli tööhõiveteemalist koolitust
vahemikus aprill kuni juuni, mille käigus saavad noored teadlikumaks
tööhõiveteemadel. Eeldame ligikaudu 100 osalejat vanuses 13-19.
Teemadeks on mainekujundus, eetika, karjääri planeerimine ja
töötervishoid.
Projekt toimub vahemikus veebruar-august.
veebruar-aprill: noorte vajaduste välja selgitamine, meeskonna
loomine, projekti kirjutamine ja rahastustaotlus.
aprill-juuni: kokkulepped koolitajate ja esinejatega, noorte teavitamine
läbi koolide ja reklaami (reklaamvideod, Facebook`i üritus,
loosimängud sotsiaalmeedias, plakatid-kleepsud), koolitustesari (4
koolituspäeva), vahekokkuvõtted, meediakajastused.
juuli-august: kokkuvõtted ja analüüs, aruandlus.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on läbi mitteformaalse õppe tõsta 13.-19. aastaste
noorte teadlikkust töökultuurist, tööturu võimalustest ja
seadusandlusest ning noore enda vastutusest selles. Projekt annab
noorele teadmised ja praktilised oskused, mis parandab noore
tööturule sisenemise võimalusi ja tõstab tööandjate teadlikkust noortest kui teadlikust ja väärtuslikust sihtrühmast.

ALAEESMÄRGID
1. Avatud noortekeskuse tegevustes osaleb rohkem noori, kes
panustavad vabatahtliku tööga sündmuste kordaminekusse.
2. Mitteformaalse õpikogemuse väärtus kasvab, sest noored
analüüsivad oma õpikogemusi ning kinnistavad õpitud rakendades
seda noortetoa tegevustes ja sündmustel.
3. Noor oskab oma õpikogemusi analüüsida ning neid edaspidi
rakendada nii formaalhariduses kui mitteformaalses hariduses.
4. Paraneb noorsootöö võrgustikutöö Tartus seniste
koostööpartneritega (töötukassa, ärinõuandla jm) ning suureneb uute
koostööpartnerite näol ehk partnerite võrra, kes pakuvad vabatahtlikku
töö võimalusi, praktikaid, tööampsusid, tuge jm noortele.
5. Avatud noorsootöö mõtestamine.
6. Tõuseb teadlikkus noorsootööst ja selle väärtusest.
7. Noortekeskusesse jõuab rohkem sihtgrupinoori, kes lisaks
koolitustele leiavad sealt ka muid huvitavaid ja arendavaid tegevusi.
8. Tööandjad on noorte suhtes usaldavamad ja julgevad neile tööd
pakkuda.


Tegevused


Probleem, millele projekt keskendub on noorte teadmatus, kuidas olla
edukas karjäärimaastikul ning kuidas mõjutab eelnev elukogemus tööle
saamise võimalusi. Paljudel noortel on suhtumine, et miinimum panuse
eest peaks saama maksimaalset tasu. Noored saavad projekti käigus
teadmised, kuidas olla edukas tööandjate ja klientidega suhtlemisel.
Ühtlasi ka inspireerime ja kutsume üles tegelema ettevõtlusega.

Projekti sisu - koolituste teemad:
1) Eneseturundus ja mainekujundus, sh liftikõne (eeldatavad koolitajad
veebipolitsei, sotsiaalmeedia influencer`id, turundusspetsialist,
Töötukassa spetsialist)
-oma maine hoidmine ja internetipostituste eelnev analüüs, kuidas
sotsiaalmeedia mõjutab minu järgnevaid võimalusi - mis mulje jätab
tööandjale kanepipropaganda, alkoholi või tubakatoodetega pildid;
-kogukonda panustamine, vabatahtlik töö;
-koolitused ja õpipäevad, töövarjud;
-alaealisena tasustatud töökogemuse omandamise võimalused
(malevad, kullerteenused, klienditeenindus jne);
-suhtlemisoskus kui võtmepädevus.
2) Töökultuur ja eetika, kuidas olla edukas karjäärimaastikul, tööandja
vs minu ootused (eeldatavad koolitajad: ettevõtte juht/personalijuht,vabakutseline)
-tööaegadest kinnipidamine, korrektne paberimajandus, vastastikune
austus ja suhtlemine, julgus enda eest seista;
-tööandja panus ja ootused (palju maksab tööandja sinu pealt makse,
milleks tal sind vaja on, miks ta usaldab mingid asjad sinu jaoks, mis
juhtub, kui kuritarvitad usaldust jne).
3) Tuleviku töökohad ja mina kui tööturu kujundaja (Töötukassa,
Tööandja, Noortevolikogu)
- Eestit arendavad ettevõtted;
- jätkusuutlikud erialad;
- kaasarääkimise võimaluse kasutamine.
4) Motivatsiooni ja tervise hoidmine, huvipakkuva ja
arenemisvõimalusega töö leidmine, elava raamatukogu meetod
(elukutsete esindajad)
- miks on oluline motivatsioon ja arenemisvõimalused;
- kuidas hoida oma vaimset ja füüsilist tervist;
- katsetamine, töövarjuks olemine, Go Work a bit ja muud taolised
võimalused;
- välismaal kogemuste omandamine, silmaringi avardamine,
keelteoskus.

Tegevus- ja ajakava: Juuni alguses noorteaktiiviga arutelu
koostööpartnerite ja koolitajate osas, nii töötajad kui ka noored
püüavad sõlmida koolitajatega kokkuleppeid (vastavalt koolitajale),
reklaammaterjalide väljatöötamine ja avaldamine koostöös noortega
(videoklipid, postrid, kleepsud, sotsiaalmeedia postitused). Koolitused
toimuvad juuli kuust kuni oktoobrini. Oktoober-november toimub tagasiside ja
projekti analüüsimine, kokkuvõtete tegemine ning sellest lähtuvalt
aruande esitamine novembris.


Tulemused


Koolitustesari toimub tasuta Anne Noortekeskuse ruumides ning on
avatud kõikidele 13-19 aastastele huvilistele. Sündmusi reklaamitakse
noortekeskuse sotsiaalmeediakanalites ja koolides. Koolitajate valikul
lähtutakse nende töömeetoditest, noortemeelsusest ja
suhtlemisoskustest.
Noortel on võimalus osaleda neljal koolitusel, mille raames kasutatakse
õpitubade ja aruteluringide meetodeid. Igast koolitusest võiks
minimaalselt osa saada 30 noort. Kaasatud on ligikaudu 20 erinevat
koolitajat-esinejat.
Koolituste kuupäevade ja kellaaegade valikul arvestame projektinoorte
soovituste ja soovidega.
Soov on pakkuda noortele võimalust osaleda 4 koolitusel, ühe koolituse
eeldatav osalejate arv on 30 noort.


Maksumus


3 800 EUR

Tartu kohustused


800 EUR

Toetus


3 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Noorsootöö Keskus

Millise programmi / meetme raames


ANK konkurss 2019 - tavaprojekt

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

PartneridJuht


Kaide-Liis Suurväli

Algus- ja lõpptähtaeg


27.03.2019 - 01.12.2019

Osakond


KO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord