Asi: Nopi Üles projekt 2019 - köögi ehitus

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0073
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Kaide-Liis Suurväli
Teised töötajad: Grete Sarap; Mariliis Maremäe
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Nopi Üles projekt 2019 - köögi ehitus
Registreeritud: 30.05.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Anne noortekeskuses on hetkel köögis kehvad lood. Sealne pliit on ajale jalgu jäänud ning ei täida noorte vajadusi ning puudub korralik ventilatsioon (aknad on köögis olemas, aga neid ei saa alati lahti hoida, ei taha, et keegi haigestuks). Nõudepesumasinat seal ei ole, mis on ühiskasutatava ruumi puhul halb seetõttu, et igal inimesel on oma standardid puhtusele, mistõttu käsitsi pestud nõude niiöelda kvaliteet erineb vastavalt pesijale (noortekeskustesse satub tihti üsnagi kirju seltskond). Kuna puhtusel on oluline hügieeninõuete roll, on ainult nõudepesumasinaga võimalik noortekeskusel hallata, et kõik pestud nõud on kvaliteetselt ühtse standardi järgi pestud. Samuti, praegune köögimööbel on üsna väike, ebapraktiline, mitu aastat vana ega ei suuda enam ära mahutada kõiki potte/panne ja muid köögitarvikuid, mistõttu mitmed söögitegemise vahendid on köögikappide või lahtiste riiulite peal ning vahete vahel ka tolmu all. Me küll hoiame rätikuid ja muid asju neil peal, kuid igaüks ei ulata üles riiulite peale ja lastel ei luba me ka turnida, kuna ei taha, et nad end vigastaksid. Ja kui laps ei saa nõusid ise ära panna ning kui täiskasvanud inimene ei ole suutlik tööülesannete või mõne tegevuse tõttu talle appi minema, siis jäetakse asjad laua peale, mis on halb, kuna propageerib lohakust ning ei soodusta enda järel puhtuse hoidmist. .


Eesmärgid


Projekti eesmärk on kaasata noored Anne noortekeskuse keskkonna parandamisse, millest saavad eelkõige kasu kogukonna liikmed ehk siis kõik noortekeskuse noored, sealsed töötajad ja noorsootööga seotud inimesed ning kõik teised, kes ürituste või projektide raames kasutavad Anne noortekeskuse ruume.


Tegevused


Noortekeskus nagu me oleme, siis meie mõte seoses projektiga jaguneb neljaks lõbusaks etapiks: 1. etapp: uue köögi ettevalmistus Demonteerida olemasolev köögimööbel ning korrastada kööginurk järgnevateks töödeks: Õpetada noortele köögi paigaldamist ning sellega seonduvaid töid. Meil on olemas seinavärvid, noortekeskuse rahade eest soetame ka vajaminevad rullikud ja pintslid ning isikukaitsevahendid. Projektikaaslaste Roberti, Rasmuse ning Christeri läbiviimisel õpetame lastele seina ebatasaste pindade pahteldamist, seina värvimist ning võimalik, et ka koostöös maalriga saavad noored tema juhendamisel isiksuspärastada noortekeskuste köök lihtsate ja viisakate seinamaalingutega. Ülesandega saavad noored teadmisi seinade viimistlemisest ning käelist kogemust, samuti enda oskused ja loomingulisus proovile panna üheskoos teiste noortega. Seina värvimise- ja parandustööd teostatakse vastavalt tööohutusnõuetele ja seadustele. Tegevused jäädvustatakse piltide ja videotena ning kajastatakse Anne noortekeskuse instagramis ning Nopi Üles projektikonkursi blogis. (Elis) 2. etapp: köögi soetamine ja paigaldus Vajalike seadmete (pliit, ahi, kubu, nõudepesumasin) ning köögimööbli ostmine. Christeril on olemas kaubik, saavad abilistega transportida tehnika ja köögimööbli noortekeskusesse. Varustuse saabumisel noortekeskusesse alustatakse koostöös noortega köögimööbli kokkupanekut. Teisisõnu, noored saavad täiskasvanutelt vajalikud töövahendid (kindad, kruvikeerajad, akutrellid jms), et alustada mööbli kokkupanekuga, vajadusel nende juhendamisel (kogu tegevus toimub ikka kogu meeskonna järelvalve all, lihtsalt tahame, et nad ka oma peaga mõtleksid, kuidas mis kokku sobitub). Antud ülesandega saavad noored kogemuse mööbli paigaldamises ning meeskonnatöös. Seinakapid paigaldavad seina täiskasvanud inimesed. Robertil on varasem kogemus seinakappide ja riiulite paigaldamisega olemas. Köögitehnika paigaldatakse üheskoos, selleks tuleb meile ka appi elektrik, kes siis vaatab üle, et pliidile ja ahjule on vastava kaitsmega pistikupesa eraldatud, kokkuvõtvalt, et asjad toimiksid nii, nagu need peavad. Tegevused jäädvustatakse piltide ja videotena ning kajastatakse Anne noortekeskuse instagramis ning Nopi Üles projektikonkursi blogis. Kuluaruanne edastatakse Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusele koos kuludokumentide koopiatega. 3. etapp: kubu paigaldamine See on töö, millele me võtame hinnapakkumise ning tellime töö spetsialistidelt, samuti seetõttu, et ventilatsioon vastaks hoone nõuetele ning selle kohta vormistatakse dokument. Kuna väljatõmme on kõrgel lae ligidal ning köögist 3,5m kaugusel, siis on vaja sealt vedada torustik ning kinnitada see lakke ja seina küljele. Seda tööd saavad noored pealt vaadata, küll aga selles etapis neile aktiivset rolli ei ole. Siiski, anname endast parima, et olla töömeestele abiks nii palju kui võimalik. Tegevused jäädvustatakse piltide ja videotena ning kajastatakse anne noortekeskuse instagramis ning Nopi Üles projektikonkursi blogis. Kuluaruanne edastatakse Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusele koos kuludokumentide koopiatega. 4. etapp: kokandusklubi Eesmärk on noortekeskuse kokandusklubi võimaluste ja kvaliteedi suurendamine. Korraliku pliidiga saame valmistada toitu ilma asjatu ajakuluta ja ebaühtlase kuumuseta, mis annab noortele suurema edukogemuse maitsva toidu valmistamisel. Samuti lisanduks võimalus toitu valmistada ahjus, kuna praegune ahi on katki. Kõige esimeseks ülesandeks on küpsetada noortega kook noortekeskuse juhataja Janne eestvedamisel, tänamaks projekti meeskonda, toetajaid (TEIE) ning teisi osalisi. Teha kerged tänuavaldused ja sõnavõtud. Samuti on plaanis projekti käigus osa parematest piltidest raamida ning need uude kööki ja puhketuppa seintele panna, et oleks meeldetuletuseks osavõtnud noortele ning jutustaks loo uutele, kuidas köök valmis noortekeskuse enda noorte poolt. Tegevused jäädvustatakse piltide ja videotena ning kajastatakse Anne noortekeskuse instagramis ning Nopi Üles projektikonkursi blogis.


Tulemused


Projekti toetamine aitaks lahendada Anne noortekeskuse köögiga seotud olukorra ning pakkuda kogukonna noortele ning töötajatele paremaid tingimusi toidu valmistamiseks. Lisaks oleme täheldanud, et eesti ja vene lapsed suhtlevad rohkem omavahel just köögis ja puhketoas ja mitte niivõrd mängualas. Võimalik, et ka uuem köök teeb selles ruumis olemise meeldivamaks, mis omakorda võiks soodustada suhtlust selles ruumis inimeste vahel enamgi. Kuid see ei ole prioriteet, meil on omad noortetegevused soodustamaks suhtlust, tähtsam on saavutada puhtam ja hügieenilisem keskkond kõigile kasutamiseks


Maksumus


2 200 EUR

Tartu kohustused


400 EUR

Toetus


1 800 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Noorsootöö Keskus

Millise programmi / meetme raames


Projektikonkurss ”Nopi Üles”

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

PartneridJuht


Kaide-Liis Suurväli

Algus- ja lõpptähtaeg


23.05.2019 - 23.09.2019

Osakond


KO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord