Asi: HITSA toetus ProgeTiigri seadmete soetamiseks

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0071
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Triinu ja Taavi
Vastutav töötaja: Marika Hint
Teised töötajad: Helje Jõgi
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: HITSA toetus ProgeTiigri seadmete soetamiseks
Registreeritud: 30.05.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Proge Tiigri seadmete soetamine


Eesmärgid


Õppekasvatustöö rikastamine


Tegevused


ProgeTiigri seadmete kasutamine laste õppekasvatustöös, tutvustamaks lastele robootikavõimalusi


Tulemused


Lapsed saavad algteadmisi seadmete juhtimisest ja programmeerimisest ning tulevad toime tehnoloogiakeskkonnas.


Maksumus


1 377 EUR

Tartu kohustused


207 EUR

Toetus


1 170 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Millise programmi / meetme raames


HITSA ProgeTiiger

Juhtpartner


Lasteaed Triinu ja Taavi

PartneridJuht


Elle Agarmaa

Algus- ja lõpptähtaeg


30.05.2019 - 10.06.2019

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord