Asi: HITSA toetus ProgeTiigri seadmete soetamiseks

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0069
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Ristikhein
Vastutav töötaja: Margot Fjuk
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: HITSA toetus ProgeTiigri seadmete soetamiseks
Registreeritud: 30.05.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


ProgeTiigri seadmete soetamine


Eesmärgid


IT- seadmete soetamine ja õppetöö mitmekesistamine


Tegevused


Laps jälgib Ozoboti liikumist ja lapsel kinnistuvad kevadlillede nimetused; Vanemad lapsed harjutavad Ozobotile raja joonistamist ning selleks erinevate värvide kasutamist; nooremad lapse kinnistavad värvuste nimetusi ning leiavad samasuguses järjestuses värvused (kaardilt ja rajalt).
Projektiplaan matatalab komplekti tutvustamiseks.


Tulemused


Laps õpib ekraanivabalt programmeerima ja programmeerib et õppida. Areneb lapse loogiline mõtlemine, lapsed omandavad meeskonnatöö kogemust ja paranevad koostööoskused, toimub lapselt-lapsele õpe. Tänu klotsidele on lapsel võimalus parandada programmeerimisel tehtud vigasid. Läbi käed külge mängu paranevad laste kognitiivsed oskused.
Matatalabi komplekti kasutatakse kõigi ainevaldkondade õppetegevustes: mina ja keskkond, kunst, matemaatika, keel ja kõne.


Maksumus


797 EUR

Tartu kohustused


239 EUR

Toetus


558 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Millise programmi / meetme raames


HITSA ProgeTiiger

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Ristikhein

PartneridJuht


Kadi Kutsar

Algus- ja lõpptähtaeg


30.05.2019 - 10.06.2019

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord