Asi: Linnamuuseumide suvekooli 2019 korraldamine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0067
Menetlev üksus: Tartu Linnamuuseum
Vastutav töötaja: Arvi Haak
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Linnamuuseumide suvekooli 2019 korraldamine
Registreeritud: 27.05.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Eesti Linnamuuseumide suvekooli korraldamine, mis toob kokku Eesti muuseumides töötavad inimesed, kes uurivad, koguvad ja vahendavad linnakultuuri selle laiemas tähenduses.


Eesmärgid


1) korraldada kahepäevane suvekool Haapsalus 9.-10. septembril 2019
2) tuua kokku Eesti muuseumides töötavad linnakultuuriga tegelevad inimesed
3) ühine arutelu, misviib koostöövõrgustike kujunemise ja ühisprojektide algatamiseni


Tegevused


1) kahepäevase suvekooli korraldamine, mis koosneb spetsialistide loengutest ja töötubadest
2) viis töötuba, kus võtavad sõna erinevate muuseumivaldkondade esindajad Töötubade esialgsed teemad:
* virtuaalne reaalsus versus autentne keskkond ja museaal;
* storytelling e lugude jutustamine muuseumitöös;
* eksponeerimine autentses keskkonnas: muuseumi ja külastaja ootused;
* muuseumide ja muinsuskaitse koostöö;
* arheoloogia esitamine atraktiivselt.


Tulemused


Suvekoolis kohtuvad erinevate muuseumide professionaalid, siin on ruumi aruteludeks ning suhtluseks mitteformaalses keskkonnas. Suvekoolis saab jagada kogemusi ning see on hea võimalus uute ideede ja ühisprojektide algatamiseks, seda nii näituste, kogukonnaprojektide kui haridustegevuste osas. Samuti arutletakse kogumis- ja uurimisstrateegia üle ja lepitakse kokku selles vallas tehtava ühistöö osas. Suvekooli järel suureneb muuseumide kogude nn ristkasutus, toimuvad ühised konverentsid, seminarid ja antakse välja ühiseid trükiseid. Muuseumihariduse vallas saavad töötajad õppida üksteiselt, tutvustada kasutatavaid meetodeid ning kavandada koostööd. Linnamuuseumide suvekool kujuneb loodetavasti traditsiooniliseks erialaste teadmiste ja kogemuste jagamise paigaks.


Maksumus


5 371 EUR

Tartu kohustused


120 EUR

Toetus


4 691 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Muinsuskaitseamet

Millise programmi / meetme raames


Kultuuripärandi valdkonna arendamine

Juhtpartner


Tartu Linnamuuseum

Partnerid


Tallinna Linnamuuseum
Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA

Juht


Arvi Haak

Algus- ja lõpptähtaeg


01.08.2019 - 30.09.2091

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord