Asi: Toetuse saamine LEGO robootika komplektide soetamiseks

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0064
Menetlev üksus: Hugo Treffneri Gümnaasium
Vastutav töötaja: Ketlin Taidre
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Toetuse saamine LEGO robootika komplektide soetamiseks
Registreeritud: 15.05.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


LEGO robootika komplektide soetamine


Eesmärgid


LEGO robootika komplektide soetamine


Tegevused


LEGO robootika komplektide soetamine


Tulemused


LEGO robootika komplektide soetamine


Maksumus


1 905 EUR

Tartu kohustused


571 EUR

Toetus


1 333 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Millise programmi / meetme raames


HITSA ProgeTiiger

Juhtpartner


Hugo Treffneri Gümnaasium

PartneridJuht


Heivo Kikkatalo

Algus- ja lõpptähtaeg


15.05.2019 - 30.06.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord