Asi: Tartu Noorte Töömalev 2019

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0063
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Natali Joonas
Teised töötajad: Grete Sarap; Heilika Peterson; Helene Toomeoks
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik, Raamatupidamisdokumendid
Teema: Tartu Noorte Töömalev 2019
Registreeritud: 10.05.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu noorte töömalev annab võimaluse noortele saada esimene töökogemus toetatud ja turvalises keskkonnas. Töötamine toimub rühmades ning noored saavad seeläbi ka kogemuse meeskonnatöös. Lisaks saavad nad võimaluse arendada sotsiaalseid oskuseid, sest peale tööd toimuvad ühistegevused rühmajuhi eestvedamisel.


Eesmärgid


Tartu noorte töömaleva eesmärgiks on pakkuda koolinoortele vanuses 13-19 võimalust suvevaheajal veeta oma aega arendavalt.


Tegevused


Tartu noorte töömalev 2019 tegevuskava:
Ettevalmistusperiood (tööandjatega suhtlemine, rühmajuhtide värbamine jm) - oktoober 2018 - mai 2019
Rühmade avalikustamine – aprill
Rühmadesse registreerimine – 6. mai kell 16.00
Rühmajuhtide koolitus - 8.-9. juuni
Malevasuve avamine – 15. juuni
Rühmade toimumine - 17. juuni - 09. august
Tartumaa kokkutulek – 7.-8. august
Riiklikul kokkutulekul osalemine - 13.-15. august
Kokkuvõtete periood - september - november 2019


Tulemused


2019. aasta Tartu noorte töömaleva raames toimub 15 rühma, milles osaleb kokku 203 Tartu linna noort.

Linnasiseseid rühmi on neist 9 ning linnaväliseid 5. Linnasisestes rühmades on kokku 128 malevakohta ning linnavälistes 75 kohta. Lisaks toimub esmakordselt rahvusvaheline rühm, kus osaleb 10 Eesti noort ja 10 välismaa noort. Rühm toimub Tartu linnas ja on ööbimisega. 

Sel aastal on 16 erinevat tööandjat ning rühmajuhtidele on loodud 24 töökohta. 

Kõik malevas osalevad noored saavad tööseadusandluse ja karjääriplaneerimise teemalise koolituse. 


Maksumus


132 441 EUR

Tartu kohustused


105 686 EUR

Toetus


26 755 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Noorsootöö Keskus

Millise programmi / meetme raames


„Malevasuvi 2019“ taotlusvooru

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

PartneridJuht


Natali Joonas

Algus- ja lõpptähtaeg


10.05.2019 - 31.10.2019

Osakond


KO allasutus

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord