Asi: Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0058
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Midrimaa
Vastutav töötaja: Ellen Einaru
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus
Registreeritud: 30.04.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Taluloomade hooldus - toitmine, aedviljakasvatus- külvamine, hooldus, talukülastused. Loovtöö - elektri tootmine kartulist.


Eesmärgid


Väikese talu hooldus. Laste ja õpetajate teadmiste ja oskuste täienemine aiandusest ja köögiviljade tervislikkusest. Taluelu, erinevate loomade eluolu ja hooldamise tutvustus. Talus kasvatavate erinevate taimede külvamine ja hoolitsus. Loovtöö - mobiili laadimine elektrikatkestuse ajal. Puu- ja köögiviljade kasulikkus ja tervislikkusest


Tegevused


Kaspri talu külastus tutvumaks taluloomadega, nende toitmine, hooldamine. Seemnete külvamine, hooldamine ja kasvatamine. Loovtöö - elektri tootmine kartulitega.


Tulemused


Lastele on tagatud tervislike ja omakasvatatud köögiviljade kättesaadavus. Lapsed ja õpetajad on saanud praktilisi teadmisi talu töödest ja eluolust. Tutvutud on taluelu, erinevate taimede. Loovtöö tulemusena on kinnistunud laste teadmised elektri tekitamisest kodustes tingimustes.


Maksumus


2 097 EUR

Tartu kohustused


283 EUR

Toetus


1 814 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Millise programmi / meetme raames


Koolikava kaasnevad haridusmeetmed

Juhtpartner


Tartu lasteaed Midrimaa

PartneridJuht


Mall Krebstein

Algus- ja lõpptähtaeg


01.04.2019 - 31.07.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord