Asi: ESK „Volunteering as a pathway to solidarity“

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0057
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Mariliis Maremäe
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: ESK „Volunteering as a pathway to solidarity“
Registreeritud: 24.04.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Käesolev Euroopa Solidaarsuskorpuse projekt "Volunteering as a pathway to solidarity'" toob Tartusse 3 välisvabatahtlikku, kes asuvad tööle Tartu Noorsootöö Keskuse hallatavates noortekeskustes Lille, Anne ja Ilmatsalu. 11 kuu pikkuse teenistuse jooksul tutvustavad vabatahtlikud noortele ja kogukondadele oma maailmavaadet, kultuuri ja muid väärtusi ning tegevusi. Igapäeva tööks saab olema töö noortekeskuses, millele lisanduvad linna noorteürituste korraldamisele kaasa aitamine ning erinevad kogukonna tegevused.Eesmärgid


Euroopa Solidaarsuskorpuse projekti "Volunteering as a pathway to solidarity'" eesmärgiks on edendada noorte solidaarsust ühiskonnas.
Alaeesmärkideks on:
- solidaarsuse ja sallivuse edendamine noorte seas
- tõsta Tartus noorsootöö kvaliteeti uute võimaluste kaudu
- tõsta noorte ja kohaliku kogukonna kultuurilist teadlikkust üldiselt
- tuua uusi teadmisi ja kogemusi mõlemale poolele (vabatahtlik ja TNTK)
- toetada noorte arengut, eeskätt vastuvõetavate noorte vabatahtlike puhul
- anda noortekeskustes igapäevase tegevusse lisandväärtust


Tegevused


Tartu Noorsootöö Keskus võtab vastu perioodil juuli 2019 -juuni 2020 3 välisvabatahtlikku


Tulemused

Maksumus


26 570 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


26 570 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedese noorteagentuur

Millise programmi / meetme raames


Euroopa Solidaarsuskorpus

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

PartneridJuht


Mariliis Maremäe

Algus- ja lõpptähtaeg


01.06.2019 - 31.07.2020

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord