Asi: ANK Nutiprojekt "Noortekraan"

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0054
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Mariliis Maremäe
Teised töötajad: Grete Sarap; Heilika Peterson
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: ANK Nutiprojekt "Noortekraan"
Registreeritud: 12.04.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekt "Noortekraan" ei ole omaette tegevus või meetod vaid selle abil saavad noored ja noorsootöötajad uusi vahendeid kasutades luua innovaatilisi lahendusi nii praeguste probleemidega kui ka uute väljakutsetega toimetulekuks noortekeskuste igapäevastes tegemistes. 
Käesoleva koostööprojekti eesmärk on tõsta avatud noorsootöö kvaliteeti Tartu linnas läbi uute infoekraanide töösse rakendamise 5 Tartu noortekeskuses.
aprill- Digiekraanide soetud ja paigaldamine kõigis keskustes, tutvustamine ja kasutama õppimine partneritega, vahendite soetamine, ürituste kava paika panek 
mai - Digiekraanide ja noorteinfokoolitus noorsootöötajatele ja haldajatele. Ekraanide aktiivne kasutusele võtt.
Juuni - Foto kasutamine plakatil- töötuba Lille noortekeskuse noorte korraldusel
Juuli - Video õppepäev SPARK Makerlab noortekeskuse noorte korraldusel
August - Sotsiaalse videoreklaami tegemine - töötuba Anne noortekeskuse noorte korraldusel
September - Droonid kui video ja fotode tegemise vahend - koolituspäev Ilmatsalu noortekeskuse noorte korraldusel
Oktoober - Mõjusa sisu loomine - koolituspäev Aparaadi noortekeskuse noorte korraldusel
November - Kokkuvõttev koosolek ja edasiste tegevuste planeerimine
Alates mai 2019 Digiekraanid kasutuses kõigis 5 noortekeskuses ning sisu eest vastutavad noorsootöötajad koos noortega ja tehnilise poole eest Digital Signage OÜ. 


Eesmärgid


Projekti eesmärk on tõsta avatud noorsootöö kvaliteeti Tartu linnas läbi uute infoekraanide töösse rakendamise 5 Tartu noortekeskuses. 
Projekti alaeesmärkideks on:
- parandada noorteinfo kättesaadavust Tartu linna noorte jaoks läbi paigaldatavate digiekraanide
- suurendada noorte ja noorsootöötajate digipädevusi 
- muuta noortekeskuste tegevused noorte jaoks nähtavamaks ja atraktiivsemaks
- arendada noortekeskuste vahelist koostööd ja infoliikumist Tartu linnas


Tegevused


Projektis "Noortekraan" teevad koostööd Tartu Noorsootöö Keskus ( Anne, Lille ja Ilmatsalu noortekeskused), Tähe Noorteklubi MTÜ (Aparaadi noortekeskus), MTÜ SPARK Makerlab (SPARK Makerlab noortekeskus) ning Digital Signage OÜ. 
Projekti käigus teevad partnerid koostööd tõstmaks Tartu noorsootöö kvaliteeti läbi digiekraanide töösse rakendamise 5 noortekeskuses.
Projekt koosneb erinevatest osadest
1) Digiekraanide soetamine, paigaldamine, töösse rakendamine ning noorsootöötajate esmane koolitamine ekraanidega toimetamiseks.
2) Koolitused ja töötoad igas partnerkeskuses, mida korraldavad sealsed noored koos oma noorsootöötajaga. 
3) Kvaliteetse noorteinfo jagamine koostöös kõigi partnerkeskuste ja IKT patneriga kasutades rakendatud ekraane.
Projekt omab olulist tähtsust Tartu noortekeskuste koostöövõrgustiku ning noorteinfo kvaliteedi arendamisel.


Tulemused

Maksumus


10 752 EUR

Tartu kohustused


2 120 EUR

Toetus


8 631 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Noorsootöö Keskus

Millise programmi / meetme raames


ANK konkurss 2019 - Nutiprojekt

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus

Partnerid


SPARK Makerlab MTÜ
Tähe Noorteklubi MTÜ
007 Autohaus osaühing

Juht


Mariliis Maremäe

Algus- ja lõpptähtaeg


28.03.2019 - 01.12.2019

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord