Asi: PRIA koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus põllumajandus- või toidusektori ettevõtte külastamiseks 2019

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0053
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Hellik
Vastutav töötaja: Signe Saluäär
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: PRIA koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus põllumajandus- või toidusektori ettevõtte külastamiseks 2019
Registreeritud: 10.04.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Maaeluga tutvumine.


Eesmärgid


Andre Juustufarm: Eesmärk on anda lastele vahetu teadmine farmielust, seal elavatest loomadest, piimatootmisest ja juustu valmistamisest.
Latika talu: Eesmärk on osaleda 3 erinevas Latika talu õppeprogrammis (Mida taimed vajavad?, Eestlaste põline toidulaud, Meeltega maale), mis kõik tutvustavad maaelu, seal tehtavaid töid sh taimede kasvatamist toiduks. Lapsed tutvuvad erinevate köögiviljadega, nende kasvatamise ja toiduks kasutamisega. Lapsed saavad erinevaid õppemeetodeid kasutades olla aktiivsed õppijad ja vahetu kogemuse saajad.


Tegevused


Ettevõtte külastus: Andre Juustufarm
Lapsed külastavad Andre Juustufarmi ja saavad teadmisi karjakasvatusest, piimatootmisest ja juustu valmistamisest, nad näevad lehmade lüpsmist ja söötmist ning saavad ka ise vahetu kontakti loomadega.
Ettevõtte külastus: Latika talu
Õppeprogramm Mida taimed vajavad? - köögiviljaseemned ja taimed, väetised, vihmaussid, põllutöömasinad, sibula kasvamapanek, tutvumine põllutöömasinate ja taluloomadega.
Õppeprogramm Eestlaste põline toidulaud - rahvustoidud, põllukultuurid, köögiviljad, teraviljad, võitegu ja kapsa hapendamine, põllutehnika ja taluloomad.
Õppeprogramm Meeltega maale! - taluelu läbi meelte - nägemine, kuulmine, haistmine, katsumine, maitsmine, tutvumine erinevate taimedega, taluloomade ja põllutehnikaga.


Tulemused


Andre Juustufarm:
Lapsed on näinud kus lehmad elavad, lehmade lüpsmist ning saanud maitsta erinevaid juustusorte.
Latika talu: lapsed on tutvunud köögiviljade kasvatusega. Saanud teada, milleks on kasulikud vihmaussid ja milleks kasvatatakse lambaid ning kuivõrd kasulikud ikkagi on köögiviljad ja millist tehnikat kasutatakse erinevatel põllutöödel.


Maksumus


2 325 EUR

Tartu kohustused


254 EUR

Toetus


2 071 EUR

Kellele taotlus esitatakse


PRIA

Millise programmi / meetme raames


Koolikava kaasnevad haridusmeetmed

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Hellik

PartneridJuht


Karita Rokka

Algus- ja lõpptähtaeg


01.04.2019 - 31.05.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord