Asi: Mitut usku Tartu

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0047
Menetlev üksus: Tartu Linnamuuseum
Vastutav töötaja: Nele Dresen
Teised töötajad: Christine Karlson
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Mitut usku Tartu
Registreeritud: 02.04.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Näitusele "Mitut usku Tartu" kujunduse väljatöötamine, ettevalmistamine ja realiseerimine.


Eesmärgid


Näitusele "Mitut usku Tartu" atraktiivse ja sisutoetava kujunduse loomine.


Tegevused


Töö sisaldab kujunduse kontseptsiooni väljatöötamist, jooniste tegemist, trükifailide ettevalmistamist, materjalide valikut ja dekoratiivsete esemete otsimist. Jooksvate lahenduste leidmist teostajate ja kuraatoritega.


Tulemused


Näitus saab endale atraktiivse ja silmapaistva kujunduse, mis aitab näituse sisu külastajale edasi anda.


Maksumus


3 000 EUR

Tartu kohustused


1 500 EUR

Toetus


1 500 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Kultuurkapital

Millise programmi / meetme raames


rahvakultuur

Juhtpartner


Tartu Linnamuuseum

PartneridJuht


Nele Dresen

Algus- ja lõpptähtaeg


01.04.2019 - 31.05.2019

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord