Asi: Teatrifestival SAVILIND

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0045
Menetlev üksus: Tartu Kroonuaia Kool
Vastutav töötaja: Tiit Peterson
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Teatrifestival SAVILIND
Registreeritud: 01.04.2019

Projekt


LühikokkuvõteÜleriigiline teatrifestival hariduslike erivajadustega lastele ja noortele. Toimub XVII korda.Eesmärgid


Populariseerida teatrikunsti erivajadustega laste ja nende õpetajate hulgas kui loovust arendavat ja atraktiivset hobi ning mõjusat korrektsioonivahendit. Suurendada erivajadustega laste ja noorte sotsiaalset kaasatust.
Ülesanded: korraldada osalejate ootustele vastav festival; julgustada ja tunnustada võimalikult paljusid osalejaid; anda juhendajatele tagasisidet loodud lavastuste kohta; arendada erivajadustega laste kooliteatrite juhendajate võrgustikku; soodustada sõprussidemete teket eri koolidest laste vahel; kujundada üldsuse mõistvat ja toetavat suhtumist erivajadustega inimestesse.


Tegevused


Ressursside leidmine, tööplaanide koostamine
Teabe edastamine, lepingute sõlmimine
Meenete, trükiste valmistamine
Reklaami tellimine, suhtlemine pressiga
Ruumide dekoreerimine
Festivalipäeva koordineerimine
Etenduste analüüs ja tunnustamine
Tagasiside
Mängud, tantsud lastele
Korraldajate ja rahastajate tänamine ja ürituse analüüs
Ettepanekud järgmise aasta ürituseks


Tulemused


Osaleb umbes 17 truppi üle Eesti ja üks välistrupp Soomest.
Pealtvaatajaid u 500
Festival korraldus ja läbiviimine sujuvad ootuspäraselt, osalejad ja publik on saanud elamuse osaliseks
Juhendajad ja näitlejad saavad uusi oskusi ja teadmisi
Juhendajad ja näitlejad saavad tunnustust
Tekivad ja tugevnevad sõprussidemed koolide vahel


Maksumus


2 879 EUR

Tartu kohustused


275 EUR

Toetus


2 100 EUR

Kellele taotlus esitatakseEesti Kultuurkapital - 1600€
Henkel Balti OÜ - 250€
Tartu Inner Wheel klubi - 150€
Unicorn Disain OÜ - 100€

Millise programmi / meetme raames


I poolaasta stipendiumikonkurss

Juhtpartner


Tartu Kroonuaia Kool

PartneridJuht


Kadri Männiksaar

Algus- ja lõpptähtaeg


15.04.2019 - 15.06.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti kodulehekülgProjekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord