Asi: PRIA koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus põllumajandus- või toidusektori ettevõtte külastamiseks 2019

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0042
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Poku
Vastutav töötaja: POKU
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: PRIA koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus põllumajandus- või toidusektori ettevõtte külastamiseks 2019
Registreeritud: 26.03.2019

Projekt


Lühikokkuvõte

Eesmärgid


Andre Juustufarm: lapsed tutvuvad piimatootmisega suurfarmis, saavad teadmisi loomakasvatusest (sh näevad loomade söötmist ja nende elutingimusi ning lüpsmise korraldust) ning piimatoodete (juustu) valmistamist.
Latika talu: lapsed tutvuvad köögiviljataluga, talutööde ja töödeks kasutavate abivahenditega.


Tegevused


Ettevõtte külastus:
Andre Juustufarm: 1, 5 tunnise ringkäigu jooksul tutvuvad lapsed suurte ja väikeste loomadega farmis. Näevad, kuidas tuleb piim looma seest välja (robotlüpsisüsteem) ning saavad degusteerida Andre farmi toodangut. Arutelu käigus kinnistatakse lastes teadlikkust piimatoodete kasulikkusest tervisele.
Latika talu: 2,5 tunnise mängulise ja vahetuid kogemusi pakkuva tegevuse käigus saavad lapsed õppida tundma, uurida, katsuda, maitsta ja vaadelda talus kasvatavaid erivärvilisi puu- ja köögivilju. Lapsed valmistavadrühmatööna vikerkaarevärvides päevamenüü. Tutvuvad, kuidas mahetalus köögivilju ja lambaid kasvatatakse ning milliseda põllutöömasinad on taluniku abivahendiks.


Tulemused


Andre Juustufarm: lapsed on saanud degusteerida erinevaid juustusorte ning saanud teadmisi, millest on tingitud maitseerinevused.
Latika talu: lapsed on tutvunud kõigi oma meelte abil erivärviliste köögiviljadega ja nende kasulikkusega ning saanud kogemuse tervisliku menüü koostamisest. Samuti on saanud lapsed teadmise, mis otstarbel lambaid talus kasvatatakse.


Maksumus


2 322 EUR

Tartu kohustused


180 EUR

Toetus


2 142 EUR

Kellele taotlus esitatakse


PRIA

Millise programmi / meetme raames


Koolikava kaasnevad haridusmeetmed

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Poku

PartneridJuht


Evelin Laugus

Algus- ja lõpptähtaeg


02.04.2019 - 31.05.2019

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord