Asi: Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0041
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Ploomike
Vastutav töötaja: Merike Tiimann
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus
Registreeritud: 25.03.2019
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: ELÜPS § 101 lg 1 - Ühtse põllumajanduspoliitika abinõudes osaleva isiku ja tema taotluse andmed
25.03.2019 kuni 24.03.2024
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


Maheaia hooldus, maheaedviljakasvatuse jätkukursus, talukülastused, loovtööd.


Eesmärgid


Lastele tervislike ja omakasvatatud köögiviljade kättesaadavuse tagamine. Väikese maheaia hooldus. Laste ja õpetajate teadmiste ja oskuste täienemine maheaiandusest ja köögiviljade tervislikkusest. Taluelu, erinevate taimede, piima ja juustu tootmise ning valmistamise tutvustamine. Loovtöö tulemusena kinnistuvad laste teadmised puu- ja köögiviljadest, nende tervislikkusest ning läbi näituse viiakse teadmised ka lapsevanemateni.


Tegevused


Eelmisel aastal rajatud väikese maheaia hooldus (kompostkastide, turbakassettide, mulla ostmine), maheaianduse jätkukursus, talukülastused (Liblikad, Mesimummid Latika tallu, Sipelgad, Lepatriinud Andre juustufarmi) , loovtööd (viltimisvillast puu- ja köögiviljade meisterdamine).


Tulemused


Lastele on tagatud tervislike ja omakasvatatud köögiviljade kättesaadavus. Lapsed ja õpetajad on saanud praktilisi teadmisi maheaia hooldusest ja tervislikust toitumisest. Väike maheaed on hooldatud. Tutvutud on taluelu, erinevate taimede, piima ja juustu tootmise ning valmistamisega. Loovtöö tulemusena on kinnistunud laste teadmised puu- ja köögiviljadest, nende tervislikkusest ning läbi näituse on teadmised viidud ka lapsevanemateni.


Maksumus


1 597 EUR

Tartu kohustused


185 EUR

Toetus


1 412 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Millise programmi / meetme raames


Koolikava kaasnevad haridusmeetmed

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Ploomike

PartneridJuht


Heli Põder

Algus- ja lõpptähtaeg


01.04.2019 - 31.07.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord