Asi: Sotsiaal- ja tervishoiu osakonna ning linnavarade osakonna õppereis Uppsalasse ja Trondheimi

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0039
Menetlev üksus: Tartu Linnavalitsus
Vastutav töötaja: Kaspar Alev
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Sotsiaal- ja tervishoiu osakonna ning linnavarade osakonna õppereis Uppsalasse ja Trondheimi
Registreeritud: 22.03.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti käigus korraldatakse õppereisid Uppsala linna Rootsis ja Trondheimi linna Norras tutvumaks linnade tööga juunior- ja seeniorkodanikega


Eesmärgid


Projekti eesmärk on õppida Trondheimi ja Uppsala sotsiaaltöö kogemustest. Kuidas käib linnades töö noortega sh probleemsete noortega, millised asutused linnades on ja milliseid teenuseid pakutakse. Samuti on eesmärgiks tutvuda, mis teenuseid pakuvad linnad seeniorkodanikele, millised asutused on linnades ning kuidas võideldakse seeniorite üksindusega ning hoitakse neid ühiskonna aktiivse osana.


Tegevused


4 päevane õppevisiit Uppsalasse, Rootsis leiab aset augustis 2019
4 päevane õppevisiit Trondheimi, Norras leiab aset septembris 2019


Tulemused


Projekti tulemusena on kogutud uusi teadmisi, mida rakendada osakondade töös


Maksumus


14 240 EUR

Tartu kohustused


5 696 EUR

Toetus


8 554 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Millise programmi / meetme raames


Avaliku halduse mobiilsusprogramm

JuhtpartnerPartneridJuht


Kaspar Alev

Algus- ja lõpptähtaeg


01.08.2019 - 31.10.2019

Osakond


LVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord