Asi: PRIA koolikava kaasnevate haridusmeetmed -Tartu Lasteaed Meelespea projekt "AED"

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0037
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Meelespea
Vastutav töötaja: Heda Kala
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: PRIA koolikava kaasnevate haridusmeetmed -Tartu Lasteaed Meelespea projekt "AED"
Registreeritud: 21.03.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Kahel eelneval aastal on PRIA toetuse toel rajatud lasteaia õuealale marjaaed ning köögivilja kasvatamise ala (kasvukastid). Meie eesmärk on nende tegevuskeskuste jätkusuutlik areng ning lastele uute õpivõimaluste pakkumine. Soovime laiendada marjaaeda uute marjasortide ja viljapuude istutamisega ning laiendada köögiviljaaeda. Lapsed vajavad aiatööks sobivaid ja kvaliteetseid aiatööriistu. Läbi mahetalu koolituse saavad nii lapsed kui töötajad omandada praktilisi oskusi ja teadmisi aiatööks.


Eesmärgid


Suurendada laste puu- ja köögivilja tarbimist, kujundada tervislikke toitumisharjumusi, tõsta laste teadlikkust põllumajandus- ja toidusektorist.


Tegevused


Aia laiendamine ja hooldamine, istikute, seemnete, mulla ja töövahendite muretsemine. Latika talu külastus 6 rühmaga - "Tervisliku toitumise õppepäev".


Tulemused


Lastel on teadmised, oskused, vahendid ja võimalused tegevuseks marjaaias ja köögiviljaaias ning omakasvatud puu- ja köögivilja töötlemise ja tarbimise kaudu kujuneb arusaamine tervislikust toidust.


Maksumus


2 312 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


2 312 EUR

Kellele taotlus esitatakse


PRIA

Millise programmi / meetme raames


Koolikava kaasnevad haridusmeetmed

JuhtpartnerPartneridJuht


Kertu Kasemägi

Algus- ja lõpptähtaeg


21.03.2019 - 31.07.2019

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord