Asi: Oswald Hartge (1895-1976) mälestusteraamatu tõlkimine ja teksti kommentaaride koostamine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0036
Menetlev üksus: Tartu Linnamuuseum
Vastutav töötaja: Marge Rennit
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Oswald Hartge (1895-1976) mälestusteraamatu tõlkimine ja teksti kommentaaride koostamine
Registreeritud: 20.03.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Oswald Hartge mälestusteraamat ("Auf des Lebens grosser Waage. Erinnerungen 1895-1939", ilmunud 1968, 498 lk). kujutab endast tänu autori hiilgavale mälule, muhedale jutustamislaadile ning leebele huumorile haruldaselt infoküllast ja sisutihedat sissevaadet baltisaksa rahvusgrupi elu-olusse 19. lõpust kuni ümberasumiseni 1939.
Eesmärgid


Erialaringkondades on nimetatud raamat teada-tuntud, Tartu Ülikooli Eesti ajaloo professori Tiit Rosenbergi sõnul kuulub see nende teoste hulka, mille võiks "ometi kord eesti keelde tõlkida." Käesolev teos tõuseb nii sisu kui ka kirjandusliku taseme poolest esile laialdase baltisaksa memuaarse materjali hulgast.


Tegevused


Oswald Hartge mälestusteraamatu tõlkija ja kommentaaride koostaja on Tartu Ülikooli Maailma keelte ja kultuuride kolledži germanistika osakonna saksa filoloogia dotsent Reet Bender, PhD (2009). 2016. aastal omandas Reet Bender Tartu Ülikooli tõlkeõpetuses oma teise magistrikraadi. Reet Bender on tuntud ühe parima baltisaksa kirjanduse tundja ja populariseerijana.


Tulemused


Oswald Hartge mälestusteraamatu avaldamine Tartu Linnamuuseumi Tartu-mälestuste kõrgetasemelises sarjas on ühelt poolt väärikas avaldamiskoht nimetatud teosele, teisalt aga ka ainumõeldav koht, kuna harva on leida teist nii tartulikku mälestusteraamatut.


Maksumus


3 500 EUR

Tartu kohustused


1 000 EUR

Toetus


3 500 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapital

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Tartu Linnamuuseum

PartneridJuht


Marge Rennit

Algus- ja lõpptähtaeg


20.03.2019 - 20.02.2020

Osakond


KO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord