Asi: Wander With Wonder

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0031
Menetlev üksus: Tartu Raatuse Kool
Vastutav töötaja: Rene Leiner
Teised töötajad: Ave Paabo; Liia Guthan
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Wander With Wonder
Registreeritud: 08.03.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Tehnoloogia ja IKT kompetentsid


Eesmärgid


Iseseisev ja ajas jätkusuutlik õppija läbi IKT kompetentside õppe ja parema rakendamise.


Tegevused


Projekti käigus viiakse osalevate riikide koolides läbi rida õppimis- ja koolitustegevusi ning rahvusvahelisi mobiilsusnädalaid, kus teemadeks muuhulgas:
- hariduslikud tehnoloogiad ja nende roll õpetamise innovatsioonis
- IKT roll õppimisprotsessis, strateegiates ja õpilaste kognitiivsetes mudelites
- loovus ja kultuur
- jagamis-onlinemeedia
- Twitter
- Podcasti koostamine
- Pinteresti kasutamine
- interaktiivsete kaartide loomine
- tehnoloogia klassiruumis


Tulemused


Positiivset mõju loodame näha järgmiste faktorite osas:

- õpilaste baasoskuste areng rõhuga IKT kompetentsidel
- sotsiaalsed oskused
- õpimotivatsioon
- ettevõtlikkus
- infotehnoloogilised oskused
- probleemilahendamise oskus
- kreatiivsus
- enesekindlus ja väljendusoskus
- julgus võtta vastu otsuseid
- ühiskondlike protsesside mõistmine
- analüütiline mõtlemine
- vabanemine eelarvamustest
- enesega rahulolu, positiivne minapilt
- kriitiline mõtlemine, otsuste langetamise oskus
- võõrkeeleoskus
- tunnetega toimetulek
- teadlikkus Euroopa kodanikuks olemisest
- innovaatilisi õppemeetodeid kasutavad õpetajad
- koolide senise kogemuse ja oskusteabe jagamine
- suurenenud Euroopa ühtekuuluvustunne ja erinevate kultuuride aktsepteerimine


Maksumus


32 410 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


32 410 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Agence Erasmus+ France/Education Formation - 2E2F (Prantsusmaa)

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA229 - School Exchange Partnerships

Juhtpartner


Collège Aimé Césaire (Prantsusmaa)

Partnerid


Scuola Media Statale Giuseppe Mazzini (Itaalia)
Kaunas Versvu Gymnasium (Leedu)
Escola Básica Integrada da Praia da Vitória (Portugal)

Juht


Rene Leiner

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2019 - 31.08.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord