Asi: Meeskonna coachiv juhtimine Hansa koolis

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0030
Menetlev üksus: Tartu Hansa Kool
Vastutav töötaja: Signi Savi
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Meeskonna coachiv juhtimine Hansa koolis
Registreeritud: 04.03.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Hansa Koolis toetub juhtimine kindlale struktuurile: õpetajad jaotuvad erialapõhiselt ainesektsioonidesse, õpikogukondadena kuuluvad kõik õpetajad 7-8 liikmelistesse LP rühmadesse, õpetajate nõustamise ja HEV-õpilastega tegeleb tugimeeskond, lisaks tegutseb koolis tervisemeeskond (õpetajad ja laiendatud juhtkond). See tähendab, et lisaks juhtkonnale tegelevad ka õpetajad meeskondade arengu juhtimisega. Tänased õpetajad, kui liidrid ja muutuste juhid vajavad oskusi, et luua kolleegidega usalduslikke suhteid, seada ühiseid selgeid eesmärke, hoida fookust konkreetsel teemal, leida lahendusi ja koostöös tegevusi ellu viia.


Eesmärgid


Hansa kooli juhtkond ja meeskondade juhid on läbinud kahepäevase koolituse "Coachiv juhtimine töökohal", mis andis baasteadmised coachingust ning olulise tööriistapagasi individuaalcoachinguks. Omandatud oskused on kasutatavad kolleegi ja meeskonnaliikme jõustamisel, inspiratsiooni leidmisel, selguse saavutamisel ja lahenduste leidmisel õpilase või lapsevanemaga. Koolituse läbinud meeskonnajuht oskab läbi viia coachivat arenguvestlust. Selleks, et juhid tunneksid end kindlalt nii üks-ühele vestluste läbiviimisel kui ka meeskonna arendamisel on vajalik jätkukoolitus. Meeskonna coachingul on tähelepanu meeskonna ühisel eesmärgil, selle tähendusel, dialoogil, ühistel väärtustel ja vastutusel.


Tegevused


Hansa kooli juhtkonna liikmed ja juhtivad õpetajad läbivad kahepäevase koolituse "Meeskonna coaching Hansa koolis", 16 a/h.


Tulemused


Projekti tulemusel:
- osatakse luua tähenduslikku suhet kõigi meeskonna liikmete vahel;
- osatakse käivitada arendavat dialoogi ja tuua välja meeskonna parimad teadmised;
- teavad osalejad, missuguseid coachingu tehnikaid ja tööriistu kasutada erinevate teemade puhul;
- teavad osalejad, kuidas juhtida tegevusi ja vastutust meeskonnas;
-oskavad läbi viia vähemalt kahte tüüpi meekonna coachingut.


Maksumus


4 080 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


4 080 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Innove

Millise programmi / meetme raames


Meede „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu
toetamine“ tegevus „Õpetajate koolitus“ ja „Haridusasutuse juhtide koolitus“

Juhtpartner


Sa Innove

PartneridJuht


Signi Savi

Algus- ja lõpptähtaeg


02.03.2019 - 03.03.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord