Asi: Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna õppereisid Reykjaviki ja Stockholmi

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0028
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Vastutav töötaja: Brit Peterson
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna õppereisid Reykjaviki ja Stockholmi
Registreeritud: 25.02.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna üheks prioriteediks on sotsiaalprogrammide väljatöötamine, et leevendada erinevate riskifaktorite kinnistumist ühiskonnas. Prioriteediks on sõltuvusprobleemidega ning õppimise või tööga mittehõivatutega tegelemine. Sellesk, et Tartu linna teenused oleksid ajakohased ning võrdväärsed Euroopas praktiseeritavatele. Nii Rootsi, kui Island on näidanud väga häid tulemusi ning praktikaid tegelemaks noorte sõltuvusprobleemide ning tööhõivesse kaasamisega. Käesolevate õppereiside eesmärgiks on parimate praktikate vahetamine ja ülevaate saamine, kuidas toimub valdkonna tegevuste ja teenuste planeerimine, rahastamine, haldamine meie Põhjamaade partnerite juures.


Eesmärgid


Reykjaviki ja Stochkolmi omavalitsuste tööga tutvumine (muuhulgas kasutusel olevad sotsiaaprogrammid), mis tutvustab eeskätt sõltuvusprobleemidega tegelemist.


Tegevused


Õppereis Ryekjaviki- 02.04-05.04.2019;
õppereis Stockholmi- 23.04-25.04.2019


Tulemused


Ülevaate saamine Ryekjaviki ja Stockholmi kohaliku omavalitsuse ning allaasutuste praktikatest ning häid tulemusi pakkunud sotsiaalprogrammidest. Pikema eesmärgina on oodatavaks tulemuseks sotsiaalprogrammide ning muude ennetus- ja sekkumismeetoditest ülevaate saamine ning analüüsimine nende sobivusest Tartu linna.


Maksumus


11 300 EUR

Tartu kohustused


5 000 EUR

Toetus


6 300 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Millise programmi / meetme raames


Põhjamaade Ministrite Nõukogu avaliku halduse mobiilsusprogramm - https://www.norden.ee/et/meist/toetused/avaliku-halduse-mobiilsusprogramm

JuhtpartnerPartnerid


Ryekjaviki omavalitsus Islandi Vabariik
Stockholmi omavalitsus Rootsi Kuningriik

Juht


Brit Peterson

Algus- ja lõpptähtaeg


22.05.2018 - 31.05.2019

Osakond


STO

Projekti kodulehekülgProjekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord