Asi: MHG õpilaste riigikaitselaager ja õppekäigud

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0027
Menetlev üksus: Miina Härma Gümnaasium
Vastutav töötaja: Eda Lemberg
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: MHG õpilaste riigikaitselaager ja õppekäigud
Registreeritud: 22.02.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Riigikaitset õppivatele õpilastele praktilise õppelaagri korraldamine ja õppekäigu läbiviimine


Eesmärgid


Toetada riigikaitse õpetust


Tegevused


Mai - oktoober 2019.a. toimub laager ja õppekäigud


Tulemused


Läbitakse riigikaitse välilaager, toimuvad riigikaitse teemalised õppekäigud


Maksumus


4 780 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


4 780 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside Amet

Millise programmi / meetme raames


Kaitseressursside Ameti kaudu üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele riigieelarvest riigikaitseõpetuse õppevahendite soetamiseks, riigikaitseliste õppelaagrite ja õppekäikude korraldamiseks toetuse taotlemise ja eraldamise kord

Juhtpartner


Miina Härma Gümnaasium

PartneridJuht


Eda Lemberg

Algus- ja lõpptähtaeg


01.02.2019 - 31.12.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord