Asi: Tartu Linnamuuseumi tegevustoetus 2019

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0024
Menetlev üksus: Tartu Linnamuuseum
Vastutav töötaja: Arvi Haak
Teised töötajad: Christine Karlson; Kaie Jeeser; Sirje Karis
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Linnamuuseumi tegevustoetus 2019
Registreeritud: 20.02.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Arheoloogiakogu parem hoiustamine ja infosüsteemi MuIS kaudu kättesaadavaks muutmine


Eesmärgid


1. Arheoloogiakogu säilitustingimuste parandamine
2. Arheoloogiakogu museaalide parem kasutatavus infosüsteemis MuIS


Tegevused


1. Arheoloogiakogu kirjeldusraamatute info retrospektiivne sisestamine infosüsteemi MuIS;
2. Arheoloogiakogu kõnekamatest esemetest kujutiste loomine;
3. Säilitustingimuste parandamine Raadi hoidlates.


Tulemused


1. Tartu Linnamuuseumi arheoloogiakogu ametlikult arvele võetud osa kajastub tervikuna infosüsteemis MuIS;
2. Avalikkusele on kättesaadavad vähemalt 2000 arheoloogiakogu eseme kujutised
3. Paranenud on arheoloogiakogu hoiustamistingimused
3.1. puit- ja nahkesemed on pakendatud säilitusnõuetele vastavatesse, kaanega karpidesse.
3.2 Hoidlariiulid on täiendatud vaheplaatidega, mis võimaldab efektiivsemat ruumikasutust ning kogude mugavamat kasutamist


Maksumus


23 753 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


23 753 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kultuuriministeerium

Millise programmi / meetme raames


Muuseumide tegevustoetused

Juhtpartner


Tartu Linnamuuseum

PartneridJuht


Arvi Haak

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2019 - 31.12.2019

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord