Asi: Tartu Tamme Kool_PRIA

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0021
Menetlev üksus: Tartu Tamme Kool
Vastutav töötaja: Marge Neltsas
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Tamme Kool_PRIA
Registreeritud: 19.02.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Kavandatud tegevuste raames toimuvad õpperetked mahetaludesse ja Eesti Maaülikooli Mahekeskusse


Eesmärgid


Õpilaste teadmiste hulga suurendamine köögiviljade, puuviljade kasvatamisest ning vastavate toiduainete nn olelusringist.
Õpilaste praktiliste oskuste arendamine tutvumisel põllu- ja aiapidamise võtetega.
Õpilaste väärtushoiakute suunamine mahetootmise ja keskkonnahoidliku majandamise vajaduse mõistmisel.


Tegevused


Õppepäev „Meeltega maale“ Latika talus
Lapsed tunnevad maa lõhnu, oskavad määratleda meeltega tajutavat, tunnevad tervisliku toitumise põhimõtteid ning valmistavad endale ise tervisliku teekotikese.

Õppekäik Erto tallu
Lapsed on tuttavad maheaedvilja kasvatuse põhimõtetega, on valmistanud ette taimepoti seemnete külvamiseks ja on külvanud sinna köögiviljaseemneid, et hiljem iseseisvalt jälgida taimede kasvu ning viljade valmimist. Lastel on võimalus ka degusteerida Erto talus toodetud köögiviljasid.

Õppekäik Hiie tallu
Lapsed tunnevad mahepõllumajanduse ja tervisliku toitumise põhimõtteid, mõistavad, kuidas taimed kasvavad ja saavad kaasa ettevalmistatud poti istutatud taimega, et oleks võimalik jälgida selle kasvu ja arengut.
Praktiline tegevus lastele mõistmaks taimede kasvamist: valmistatakse ette taimepott seemnete külvamiseks, köögiviljaseemnete külvamine. Kõik saavad oma külvatud poti kaasa ja saavad seda kodus jälgida kuidas köögiviljad kasvavad ja valmivad. Kehakinnituseks mahetoodete degusteerimine.

Õppeprogramm "Maheköögivili lapse toiduks" EMÜ Mahekeskuses
Õpilased tunnevad taimede kasvufaase ja kasvuks olulisi tegureid, tunnevad erinevaid köögiviljaseemneid, oskavad neid külvata ja peenraid rajada, oskavad peenarde eest hoolitseda ja eemale hoida kahjureid.


Tulemused


1.Õpilased on saanud ülevaate mahepõllunduse ja toidutootmise põhimõtetest ning kaasnevatest keskkonnamõjudest.
2.Õpilased oskavad kirjeldada lihtsamaid põlluharimise, aiapidamise või puuviljakasvatuse võtteid.
3.Õpilased mõistavad üldjoontes toidutootmise olelusringi põhimõtted.
4.Õpilastele on tutvustatud tervis- ja loodustoodete kasvatamise ning tootmise ja turustamisega seonduvat.
5.Õpilased oskavad paremini näha õpitud teoreetiliste teadmiste seost tegelikkusega.
6.Õpilaste huvi põllumajanduse erinevate valdkondade vastu on kasvanud.


Maksumus


8 160 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


8 160 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Millise programmi / meetme raames


Euroopa liidu toiduprogrammide raames koolipuuvilja ja -köögivilja toetuse seotud tegevused

Juhtpartner


Tartu Tamme Kool

PartneridJuht


Anti Kadajane

Algus- ja lõpptähtaeg


15.02.2019 - 21.06.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord