Asi: Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Tartus II voor

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0019
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Vastutav töötaja: Maret Einla
Teised töötajad: Maarika Kurrikoff; Maret Einla
Tähtaeg: 31.12.2021
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Tartus II voor
Registreeritud: 18.02.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Sotsiaalkindlustusameti andmetel elab 1. jaanuar 2018 seisuga Tartu linnas 15 441 puudega isikut. Paljudel juhtudel ei ole isikute kodud ja ligipääsud kodule kohandatud vastavalt puudest tulenevale vajadusele. Perioodil 2018 - 2023 pakutakse kuni 179 puudega isikule võimalust taotleda toetust oma kodu kohandamiseks.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on parandada sihtrühma elukvaliteeti, kohandada Tartu linnas elavate puudega isikute eluruume, võimaldada puudega inimestele iseseisvamat toimetulekut, vähendada hooldajate hoolduskoormust ja luua ebasobiva elukeskkonna tõttu tööturult eemal olijatele eeldused osaleda tööturul.


Tegevused


Puudega isiku elukoha kohandamine vastavalt puudest tulenevale vajadusele.

Projekti raames on võimalik kohandada järgmiste tegevustega seotud ruume:
1) liikumisteed (nt eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine) kohandamiseks
2) hügieeniruumid
3) köögid


Tulemused


Projekti tulemusena on Tartu linna elanikud, kelle kodud ei ole vastavuses nende puudest tulenevate erivajadustega, saanud võimaluse oma kodusid kohandada. Seeläbi on võimaldatud puudega isikutel olla iseseisvam ning paremini toime tulla igapäevaelus. Samuti aitab projekt vähendada hooldajate hoolduskoormust ja luua ebasobiva elukeskkonna tõttu tööturult eemal olijatele eeldused osaleda tööturul.


Maksumus


796 944 EUR

Tartu kohustused


119 542 EUR

Toetus


677 402 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Sotsiaalministeerium / Rahandusministeerium

Millise programmi / meetme raames


Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

JuhtpartnerPartneridJuht


Maret Einla

Algus- ja lõpptähtaeg


01.11.2019 - 31.12.2021

Osakond


STO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord