Asi: Tartu Descartes’i Kooli kooliolümpiamängud

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0017
Menetlev üksus: Tartu Descartes'i Kool
Vastutav töötaja: Küllike Kütimets
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Descartes’i Kooli kooliolümpiamängud
Registreeritud: 13.02.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Antud projektis uurivad 1.–9. klasside õpilased olümpiamängude ja Eesti maakondade traditsioone ning osalevad kooliolümpiamängudel. Õpilased püüavad mõtestada ja mõista olümpialiikumise ja spordi rolli ühiskonnas läbi aegade. Õpitakse tundma olümpialiikumise ajalugu ja tänapäeva, Eesti olümpiasangareid, Eesti maakondi ja nende eripärasid. Projektiga propageerime tervislikke eluviise ja arendame meeskonnatööoskust ning kujundame eetilisi väärtusi.
KOM komitee moodustatakse õpilastest ja õpetajatest. Lisaks õpetajatele kuulub KOM komiteesse üheksa 7.b klassi tüdrukut, kes valisid kooliolümpiamängude korraldamise ja läbiviimise oma loovtööks.


Eesmärgid


Aktiveerida huvitegevust Descartes’i koolis.
Propageerida tervislikke eluviise.
Tutvustada olümpiamängude ajalugu ja tänapäeva ning selle tähtsust ühiskonnas.
Uurida Eesti erinevate maakondade geograafiat, ajalugu, kultuuri, traditsioone ja sealt pärit sportlasi.


Tegevused


* Kooliolümpiamängude logokonkurss
* Pressikonverents
* Olümpiamängude ajaloo ja tänapäeva tutvustamine õppetundides
* Kohtumine tuntud sportlasega
* Eesti Spordimuuseumi rändnäituse
* Ülekooliline viktoriin
* Sporditeemalise omaloomingu konkurss
* Kultuurprogrammi ja esinemiskavade koostamine ning õppimine olümpiamängude avamiseks
TARTU DESCARTES'I KOOLI RAHVUSLIKE KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE SPORDIPIDU 04.-05.06.2019


Tulemused


Õpilased tutvuvad olümpialiikumisega ja spordi rolli ühiskonnas läbi aegade. Saavad aktiivselt osavõtta erinevatest tegevustest.


Maksumus


464 EUR

Tartu kohustused


134 EUR

Toetus


330 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Olümpiaakadeemia

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Tartu Descartes'i Kool

PartneridJuht


Kadri Lill

Algus- ja lõpptähtaeg


22.01.2019 - 05.06.2019

Osakond


HO

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord