Asi: Riigikaitselaagri korraldamine Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi õpilastele

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0015
Menetlev üksus: Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Vastutav töötaja: Heili Visnapuu
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Riigikaitselaagri korraldamine Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi õpilastele
Registreeritud: 07.02.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Riigikaitselaagri korraldamine gümnaasiumi õpilastele


Eesmärgid


Õpilaste teadmised riigikaitsest ja praktiseerimine


Tegevused


Õpilaste teadmised riigikaitsest ja praktiseerimine


Tulemused


Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi õpilaste teadmised riigikaitsest ja praktiseeritud oskused.


Maksumus


1 546 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 546 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside Amet

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

PartneridJuht


Tanel Meiel

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2019 - 01.12.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord