Asi: Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine 2019. aastal

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0014
Menetlev üksus: Hugo Treffneri Gümnaasium
Vastutav töötaja: Ketlin Taidre
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine 2019. aastal
Registreeritud: 04.02.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine


Eesmärgid


Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine


Tegevused


Õppekäik, toimub märts-aprillis 2019
Ekskursiooni eesmärk on tutvustada tervikliku taristu ja ajalooliste traditsioonidega väeosa.
Programm:
09.00-10.00 transport Tartu-Vŏru
10.00-12.00 väeosa tutvustus: esitlus, ülevaade ja ringkäik
12.00-13.00 lõunasöök
13.00-14.00 ringkäik jätkub
14.00-15.00 transport Vŏru-Tartu

Õppelaager, toimub mais 2019, Uniküla harjutusalal, Tartu maakonnas.


Tulemused


Õppekäik ja õppelaager on heaks ülevaateks, mis ootab eest noort inimest ajateenistusse minekul.


Maksumus


2 900 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


2 900 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitserssursside Amet

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Hugo Treffneri Gümnaasium

PartneridJuht


Tõnis Asson

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2019 - 30.06.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord