Asi: TEACCH koolitus

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0013
Menetlev üksus: Tartu Herbert Masingu Kool
Vastutav töötaja: Pille-Riin Meikop
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: TEACCH koolitus
Registreeritud: 04.02.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


25.-27. veebruaril 2019 toimub Tartu Herbert Masingu Koolis TEACCH ((Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren) 3-päevane baaskoolitus, mida viivad läbi Põhja-Carolina ülikooli TEACCH keskuse koolitajad Joyce J. Lum ja Sarah Smead.


Eesmärgid


Tõsta autistlike lastega töötavate spetsialistide kutsepädevusi.


Tegevused


25.-27.02.2019 toimuv TEACCH baaskoolitus


Tulemused


Koolitusel osalejad on omandanud TEACCH metoodika põhialused


Maksumus


14 300 EUR

Tartu kohustused


3 000 EUR

Toetus


11 300 EUR

Kellele taotlus esitatakse


TÜ Kliinikumi Lastefond

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartnerPartneridJuht


Siim Värv

Algus- ja lõpptähtaeg


04.02.2019 - 04.04.2019

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord