Asi: MHG Euroscola 2019

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-19-0010
Menetlev üksus: Miina Härma Gümnaasium
Vastutav töötaja: Eda Lemberg
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: MHG Euroscola 2019
Registreeritud: 28.01.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Euroscola on Euroopa Parlamendi noorteprogramm, mis on mõeldud gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste õpilastele vanuses 16-18 aastat. Euroscola toimub Euroopa Parlamendi hoonetes Strasbourgis Prantsusmaal, ürituse töökeelteks on inglise, saksa ja prantsuse keel.


Eesmärgid


tutvuda Euroopa Parlemendi tööga ning saada võimalus ise läbi mängida üks istung


Tegevused


Euroscola päeva käigus saavad umbes 500 erinevatest Euroopa riikidest pärit õpilast "mängida" läbi ühe päeva Euroopa Parlamendi istungitesaalis.
Hommikupoolikul võtavad sõna Euroopa Parlamendi ametnikud, kes tutvustavad parlamendi toimimist ning vastavad küsimustele.
Pärastlõunal jagunevad õpilased eelnevalt kokku lepitud teemadega tegelevatesse töörühmadesse.
2018. a teemad on:
- Euroopa Palamendi valimised;
- taastuv energia;
- ränne ja noorte tööhõive.


Tulemused


Eesmärgiks on saada selgem ülevaade Euroopa Liidu juhtimisest, tegevuse eesmärkidest ning väljakutsetest, millega hetkel tegeleb Euroopa Parlament.


Maksumus


12 378 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


12 378 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis

Millise programmi / meetme raames


Euroscola

JuhtpartnerPartneridJuht


Eda Lemberg

Algus- ja lõpptähtaeg


04.12.2018 - 15.07.2019

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord