Asi: PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevused lasteaedades ja koolides

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0009
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Vastutav töötaja: Ülle Prommik
Teised töötajad: Merle Liivak; Piret Väljaots
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevused lasteaedades ja koolides
Registreeritud: 24.01.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevuste läbiviimine Tartu linna tervist edendavate haridusasutuste võrgustikus


Eesmärgid


PRIA Koolikava toetuse eesmärgiks on:
Suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete üldist tarbimist; kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi; tõsta laste teadlikkust põllumajandus- ja toidusektorist.


Tegevused


Võrgustikku kuuluvates lasteaedades ja koolides erinevad tervislikku toitumist tutvustavad töötoad ja loovtegevused ning mahetalude külastused eesmärgiga, tutvustada lastele toidu tootmist ja anda neile praktilisi oskusi ise köögivilju kasvatada. Tutvutakse toidu tootmise ja keskkonna vaheliste seostega.


Tulemused


Uudsed ja tervislikumad lahendused puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimisel, paranenud on laste toitumisharjumused ning lapsed on saanud tutvuda toidu tootmisega põllumajanduses. Nad teavad, mis on mahetoit.


Maksumus


15 446 EUR

Tartu kohustused


735 EUR

Toetus


14 711 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Millise programmi / meetme raames


Euroopa Liidu toiduprogrammide Koolikava haridusmeetmete tegevused

Juhtpartner


Tartu Linnavalitsus

Partnerid


Eesti Maaülikooli Mahekeskus

Juht


Ülle Prommik

Algus- ja lõpptähtaeg


01.03.2019 - 31.08.2019

Osakond


STO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord